Matrici Patratice

Scrieti un program C/C++ care citeste de la tastatura un numar natural n ( 0<n<=23) si apoi construieste in memorie o matrice cu n linii si n coloane,formata din numere naturale nenule mai mici sau egale cu n,astfel incat sa nu existe doua linii cu aceeasi suma a elementelor si nici doua coloane cu aceeasi suma a elementelor.
Exemplu:daca n=3 atunci o solutie posibila este urmatoarea matrice:
1 1 1
1 1 2
1 2 3


 
 1.  
 2. #include<iostream.h>
 3. void main()
 4. {
 5.       int a[23][23],n,i,j,x=1;
 6.  
 7.       cout<<"n=";
 8.       cin >> n;
 9.  
 10.          for (i=1; i<=n; i++)
 11.              for (j=1; j<=n; j++)
 12.                      a[i][j]=1;
 13.  
 14.         for (i=2; i<=n; i++)
 15.         {
 16.              for (j=1; j<=x; j++)
 17.                      a[i][j]++;
 18.              x++;
 19.         }
 20.  
 21.        for (i=1; i<=n; i++)
 22.         {      for (j=1; j<=n; j++)
 23.                      cout<<a[i][j]<<" ";
 24.                  cout<<endl;
 25.         }
 26. }
 27.  

Pentru n=3
1 1 1
2 1 1
2 2 1


User avatar

 
Comments