Projekt WND-POKL.09.01.02-22-233/11

pn. Raz, Dwa, Trzy – zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy

dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

                          

                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
     
        
MIASTO I GMINA SZTUM                                                         SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2       
 
                                              ul. Mickiewicza 39                                                                                                 IM. MAKSYMILIANA GOLISZA
 W SZTUMIE    
 
                                   82-400 Sztum                                                                                   ul. Reja 15 
                                   tel. (55) 640-63-03, fax. (55) 640-63-00                                               82 – 400 Sztum                                                                                                                                             

                                   e-mail: sztum@sztum.pl                                                                  tel. 55 640 63 53 fax. 55 640 63 53

                                              strona: www.sztum.pl                                                                     e-mail. sp2_sztum@op.pl

                                   www.efs.gov.pl                                                              strona: www.sp2.sztum.net

                                                                                                                                          strona projektu: http://123.sztum.net