דף בית

قل لي وسوف أنسى. أرني ولعلي أتذكر. أشركني وسوف أفهم
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Pages/default.aspx
لموقع مدرسة النهضة الاعدادية
 
השתלמות התאמת מערכת החינוך למאה ה-21
 מטרות ההשתלמות:

 

1.    1.להכיר את תכנית התקשוב ל"התאמת מערכת החינוך למאה ה 21" ותכניות העבודה הנגזרות ממנה.

2.    2. להכיר את העקרונות ואת דגמי ההוראה- למידה המיטביים בסביבה דיגיטלית ולצרוך בצורה מושכלת חומרי למידה מקוונים.

3.    3. לתכנן, להפעיל ולהתנסות בהוראה-למידה-הערכה (ה.ל.ה), בשילוב אוריינות מחשב ומידע ובשמירה על אתיקה ברשת.


4. להפעיל ולשלב כלי לניהול פדגוגי, פורטל בית ספרי, כלי שיתוף ותקשורת.


רישום להשתלמותلوحة أعلانات