ดัชนีข้อมูลข่าวสารมาตรา 9

    
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ อาคารกระทรวงการคลัง ชั้น 1 ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร 053-112-398,053-112-401 Fax 053-112-401 ต่อ 19