Informacje misyjne Polski

Polska Ojczyzna Moja
Tagi
Polska Ojczyzna,
Ku Prawdzie, Informacja Prawdy,
Kompasem życia,
Zagrożenie globalnie,
Co daje ci patriotyzm,
Socjal,
Kultura,
Wiara,
Prawda,
Bóg twój Stwórca
I władca wszech czasów,
We wszechświecie,
Fałszywe LUDOWŁADZTWO
Masoneria.
Prawda
 uwolni,

Prawda  łańcuchem procesów,

________________________
Droga Prawdy
________________________

Droga do Prawdy.
A zna ją tylko ten kto jej zaprawdę uczciwie szuka.
Szukajcie - a znajdziecie
Kołaczcie - a wam otworzą
Proście - a dostaniecie
Prawdy nie oszukamy.
Jeno słabości ludzkie są wątłe.


Dla ciebie pisze ten wiersz
Obyś potęgą świeciła po wsze czasy
Pisze dla ciebie rekin oceanu
Zwyciężaj drogą Pokoju
Ku prawdzie walcz siłą ducha
Człowieka nie słuchaj
A jeno prawdy słuchaj
Co ci twój Bóg włoży do twego ducha.
A zwycięstwo i Prawda z nami jest
A na oprawcy złodzieju i oszuście czapka gore
Jeden prawy pogoni miliony
To sprawi nasz Ojciec Bóg


Informacja Prawdziwa
Prawdy

............................................................

Jest nie oceniona i nie ma zamienników
Jest skarbem wszech czasów
O której walczą pokolenia
Z braku informacji prawdziwych
Cierpią całe pokolenia.
Z braku dostatecznej wiedzy
a także informacji i jej wiary
Gdzie wkradło się zwątpienie zasiane
Przez szatana pierwszym rodzicom
Adama i Ewy - Mozół cierpienia na Narody
Postępuje lawinowo

Tą sztafetę pogoni zła i zezwierzęcenia Narodów
Przerwał i zwyciężył Jezus Chrystus.


Żydzi zamyślając w prostocie ziemskiego myślenia
Gdy zabiją Naszego Mesjasza Jezusa Chrystusa odbiorą mu dziedzictwo i skarb
Zwycięstwa.
O jak się pomylili
Jeno wypełnili posługę jego zwycięstwa.
Krzyżując ciało i wylewając krew
Ostawiając Narodom drogę do żywej Prawdy
W jego czystej postaci Ducha Prawdy
To musiało się stać.
A rozstrzygnięcie osądu do Boga należy
Nie do nas
My mamy czynić to co mamy czynić.
A prawdziwe owoce naszej pracy będą szły za nami.

3)
.................................................................
Twoim kompasem życia jest
1.Życie
2.Kim jesteś a kim powinieneś być
3.W jakim świecie żyjesz
4.W jakim świecie i czym powinieneś żyć.
5.Co żąda od ciebie Stwórca by cię wysłuchał
6. Co czynisz dla siebie by się mu przypodobać i dla innych
7.Czy poznajesz duchy które mają na ciebie wpływ

Takie pytania i inne prawdziwy człowiek powinien sobie postawić.
Bez prawdziwej informacji ślepymi byśmy byli4)
Co powinieneś wiedzieć o naszym
A i swoim zagrożeniu.

By widzieć Globalnie rozwój swego kraju
I swoje miejsce w swojej ojczyźnie.
Kto ją niszczy a i między innymi
Zjada nasze oszczędności a między
Innymi twoje szanse życia i rozwoju
Dowiesz się na tej stronie
Co daje ci patriotyzm
Socjal
Kultura,
Wiara
Prawda
Bóg twój Stwórca
I władca wszech czasów
We wszechświecie

Zaczniemy od zagrożeń.
Jak wiadomo świat jest podzielony na kąkol
Jako chwast co wyjaławia ziemię Jako już w prost ducha Narodów.

I ludzie Boga co mają jego znamię pokory.
I dobroczynności i ich radością w ich duszy jest jako dawanie niżeli branie.
To pierwsze jest priorytetem pierwszego.

Gdy jest odwrotnie i przewaga ludzi oziębłych
Taki kraj popada w nędzę i kryzys na wszystkich szczeblach.
Powodujący zator.

FAŁSZYWE
LUDOWŁADZTWO MASONERII

1. Powołanie globalnego rządu, który przejmie realną władzę nad światem. Obecnie już takie
gremium istnieje, ale działa nieoficjalnie zajmując się koordynacją i ustalaniem daleko
idących planów.
2. Całkowite zniszczenie kościoła rzymsko-katolickiego przez wewnętrzne rozbicie i podział wśród kardynałów, biskupów, kapłanów. Wprowadzenie do wewnątrz kościoła coraz więcej agentów, dywersantów, którzy zajmując różne, stanowiska zrealizują do końca ich plan / tzn. lucyferyczny plan zniszczenia kościoła/ a także czyniąc coraz większe zgorszenia dla wiernych, nie ponosząc za to żadnej kary od swych przełożonych. Bezwzględne tabu /milczenie/ w głoszeniu o istnieniu szatana i karze wiecznej w piekle. Wychwalanie biskupów i wbijanie ich w pychę jacy to oni są postępowi, nowocześni i otwarci na dialog i kompromis. Było dla mnie wielką pociechą, kiedy uznali, że jawna i zewnętrzna walka z kościołem nie przyniesie zaplanowanego zwycięstwa. Chrystus powiedział "A bramy piekielne nie zwyciężą go".
3. Oderwanie dzieci od rodziców i umieszczenie ich w specjalnych ośrodkach, szkołach
kierowanych przez ludzi masonerii. Poddanie ich całkowitej i powszechnej demoralizacji, aby stały się ludzkimi zwierzętami podatnymi na wszelką manipulację i kłamstwo. Manipulując naukami ścisłymi należy przekonać ich, że poza materią nic nie istnieje, a człowiek sam dla siebie jest bogiem. I sam dla siebie ustala prawa.
4. W stosunku do ludzi, którym do końca nie uda się zniszczyć resztek wiary w Jezusa Chrystusa, należy uczynić wszystko aby jednocześnie wierzyli we wszelkie zabobony, różne tajemne moce, gdyż całkowity materializm spowodowałby choroby psychiczne. A choroba psychiczna zwalnia od winy i odpowiedzialności przed prawdziwym Bogiem. Chodzi o to aby po śmierci ponieśli za swe czyny jak największą karę i winę. Kierowane to było głównie do ludzi w Ameryce, Europie i Australii.
5. Powszechna i bez ograniczeń aborcja.
6. Powszechna i bez ograniczeń eutanazja ludzi starych i niepełnosprawnych.
7. Powszechna prostytucja i istnienie powszechnych domów publicznych.
8. Najwyższe przywileje dla homoseksualistów, lesbijek, wszelkiego zboczenia moralnego na całym świecie.
9. Wprowadzenie do powszechnego spożycia tajemnych substancji, które w organizmach kobiet i mężczyzn będą powodowały bezpłodność. Określone instytuty pracują nad tym. Chodzi o wyprodukowanie takiej substancji, której nie można by było wykryć i udowodnić, że ma takie własności.
10. Forsowanie za wszelką cenę badań w genetyce aby przekroczyć krytyczną granicę, która spowoduje nieodwracalny stan dla życia roślinnego i biologicznego na ziemi.
11. Dobrowolnie i bez ograniczeń spożywanie narkotyków. Zaniechanie karania za spożywanie.
12. Wykorzystanie na wielką skalę magii, okultyzmu, spirytyzmu w mediach aby w sposób tajemny manipulować, zwodzić, ogłupić a w końcu doprowadzić miliony ludzi do obłędu, aby powstał powszechny chaos, bezład i doprowadzić do wzajemnego mordowania.
13. Promowanie za wszelką cenę ruchu nowej szatańskiej religii "New Age" wschodnich religii / buddyzmu, hinduizmu./. Finansowanie wszelkich sekt antykościelnych i satanistycznych, zespołów rockowych.
14. Wprowadzenie jak tylko możliwie szybko chipowanie ludzi na rękę lub czoło. Należy wmówić im, że to dla ich bezpieczeństwa. Gdy to się stanie Centra masońskie przejmą całkowitą kontrolę ekonomiczną nad ludzkością Dlatego, że bez tego znaku nie będzie można nic kupić ani sprzedać. Opanują całą dystrybucję i handel na świecie.
15. Pozorne zwalczanie terroryzmu na świecie. W rzeczywistości podejmowanie tajnych działań, aby podsycać nienawiść i doprowadzać do wzajemnego mordowania plemion w Afryce, Azji, Ameryce Południowej, aby doprowadzić do całkowitej zagłady całych rejonów świata.
16. Za. wszelką cenę ograniczyć ilość ludzi w świecie aż do określonej ilości około 200 mil. Były omawiane jeszcze inne cele ale dotyczyły one nie całej ludzkości tylko, wybranych narodów i rejonów świata. W tej super tajnej naradzie uczestniczył mason także z Polski gdyż dla mocy piekielnych naród
polski jest wyjątkowo znienawidzony i do końca XX wieku był zaporą do realizacji ich celów. Po omówieniu celów i pouczeń nasz główny ziemski mag oznajmia, że będziemy się przygotowywać do złożenie ofiary na cześć najwyższego wodza światłości /lucyfera/, który na tę okoliczność specjalnie się zjawi.

Prawda
To ona nas uwolni tylko od masonerii i ich dybów ujarzmienia.
Które to sidła szykują na Narody.
Jedyna droga ucieczki od lucyfera i żelaznej rózgi jako apokalipsy
Jako to wisi nad krnąbrnymi i twardego karku w złym
Którzy się dali zwieść ty łotrom niemiłosiernym.
Co im obce jest zdrowe sumienie gdyż go nie mają.
A zimny kamień ucie-mierzenia.
Prawda
Prawda jest łańcuchem procesów wzbierającym się w jedną całość
Budująca życie bezkresie.
W wielką bryłę scalenia w biblijnym językiem przenośni skały jako fundamentu nowego życia
Jeśli się nie narodzicie czy odrodzicie na nowo.nie wejdziecie do królestwa Niebiańskiego.
To jest zachęta pokusy do odnowienia biologicznego naszego uduchowienia
To Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy
Poznając duchy poznajemy ich prawdziwą mowę.
Oni do nas nie mówią a ogarniają swoją istotą dobroczynności i jasności umysłu.
Kto ma będzie miał dodane
Kto nie ma to i to co ma zostanie mu odebrane.
Siła ducha,wiara,potęguje rzeczy i czyny niewyobrażalne.
Droga do Prawdy.
A zna ją tylko ten kto jej zaprawdę uczciwie szuka.
Szukajcie - a znajdziecie
Kołaczcie - a wam otworzą
Proście - a dostaniecie
Prawdy nie oszukamy.
Jeno słabości ludzkie są wątłe.


My jako ludzie żyjemy w świecie nieograniczoności.
Tylko nierozsądny i nierozumny człowiek nie korzysta
Z tej dobroczynności całymi garściami.
Mianowicie: czas mamy nieograniczony w którym postępują procesy życia lub śmierci znaczy cofania się w procesach.
Podobnie dotyczy przestrzeni wszechświata na różnych barierach światów.
Tak nierozsądnych czekają dwie śmierci.
Rozsądnych jedna którzy nie zerwali procesu jaki daje im natura stworzenia.
Toteż mistrz zwycięstwa tego świata mówi wyraźnie i dobitnie. Jeśli się nie narodzicie na nowo nie wejdziecie do nowego świata.
A tych co zwyciężą poprowadzę do nowych źródeł życia.
Mówi się tu o procesach na różnych przestrzeniach czasu jak i przestrzeni światów które istnieją.
A całokształtu ich nie znamy gdyż żyjemy w ciemności i zasłonie tych olbrzymich procesów w nieograniczonych zdolnościach.
A człowiek targnął się za namową lucyfera by to zabić.
Apokalipsa nas wyzwoli jako rózga żelazna inaczej.
Tak kto wytrwa do końca ten zbawiony będzie.
A dzisiaj jesteśmy rozproszeni jak robaki na ziemi.
Zmuszeni jesteśmy walczyć o nasz byt każdy osobiście
Nie tracąc wiary.
A wiara daje nam i wspomaga siły ducha i łączy nas z językiem nieograniczonej słyszalności.
Co ostajemy objęci nieograniczonym siłami o potędze nieograniczonej.
Naszego Stwórcy.
Czego się lękacie.
Nadmienię.
Tych którzy chcieli mnie zabić a ja odbierałem sobie życie.
W moich prześladowaniach Bóg pozabijał.
Już ich nie ma a są na Boskim sądzie.
Nie bójcie się Polacy.
Rekin oceanu

______________________________________________________________________________________________________