Zasada działaniaProsta animacja przestawia co się dzieje gdy przystawimy naelektryzowaną laskę ebonitową. Po dotknięciu naelektryzowaną laski do kuli elektroskopu jego pręt i listki elektryzują się jednoimiennie i wskutek odpychania ładunków rozchylają się tym więcej, im większy jest dostarczony ładunek elektryczny.
 Zbliżając do siebie naelektryzowane laski możemy zaobserwować ich wzajemne oddziaływanie. Dwie naelektryzowane laski wykonane z tego samego materiału odpychają się (ładunki jednoimienne odpychają się), naelektryzowane laski z różnych materiałów (elektryzujące się różnoimiennie) przyciągają się (ładunki różnoimienne przyciągają się).

ċ
ELE.swf
(13k)
Bartek deptamykisiel,
18 sty 2010, 15:28
ċ
Bartek deptamykisiel,
18 sty 2010, 15:42
Comments