คลังข้อมูลงานหลักประกันสุขภาพ

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
การดำเนินงานที่ผ่านมา ก่อนมีการประกาศใช้พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  26 ก.ค. 2554 05:17 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ สิทธิสากล
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการฯคัดเลือกอนุเขตและอนุจังหวัด  136 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ก.ค. 2554 12:12 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ สิทธิสากล
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
รวบรวมสถานการณ์ความเคลื่อนไหวกลุ่มต่างๆต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตั้งแต่พ.ค.54 ถึงม.ค.55  6263 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 15 ก.พ. 2555 10:37 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ สิทธิสากล
ċ

ดู
การติดตามผลการปฏิบัติงาน..ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕  26 ก.ค. 2554 05:00 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ สิทธิสากล
Comments