ข้อมูลสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านโทรคมนาคม


สถานการณ์ที่ต้องติดตามลำดับความสำคัญ 
โดยกรอบคิดหลักการนโยบายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกอบพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 
 1. USO (Universal Service Obligation)มาตรา17 กทช.มีหน้าที่จัดให้มีโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
 2. MNP (Mobile Number Portability)คงสิทธิเลขหมาย มาตรา12 วรรค4 กทช.กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ให้ผู้ใช้บริการ มีสิทธิใช้เลขหมายโทรคมนาคมเดิม
 3. Prepaid
 4. QoS
  • Speed Test
   • Internet (speedtest.or.th)
   • on Mobile (TCI Speedtest)
  • Mobile phone (Voice)
 5. Concession VS Licensing สัมปทานและใบอนุญาต
  • 3G and Beyond

สถานการณ์ด้านสังคมเศรษฐกิจโทรคมนาคม
แสดง 8 รายการ
ประเด็นปัญหาความคืบหน้าข้อเสนอรายละเอียดเวลาลำดับเหตุการณ์
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ประเด็นปัญหาความคืบหน้าข้อเสนอรายละเอียดเวลาลำดับเหตุการณ์
5_3G ยกเลิกประมูล กทช. ดำเนินงานไม่สำเร็จเพราะข้อกฎหมาย เป็นบทเรียนของ กทช. และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ  สิทธิใช้บริการทางเลือก EDGE/GPRS/3Gทดลอง/WiFi แม้ยกเลิกประมูล 3G แต่คนไทยยังมีสิทธิ์ใช้บริการ 28 กันยายน 2553 
5_การบังคับใช้กฎหมายโทรคมต่อผู้ประกอบการก่อนการประมูล 3G ผู้ประกอบการชะลอการคงสิทธิเลขหมาย อำนาจ กทช.ต้องตีความ โทรคมต้องไม่ผูกขาด คุ้มครองผู้บริโภคต้องเป็นธรรม นำเสนอสถานการณ์โทรคมต่ออาสาสมัคร  
1_USO(Universal Service Obligation) ลำดับแนวทางการติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ มาตรา17 กทช.มีหน้าที่จัดให้มีโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตู้โทรศัพท์สาธารณะปี39 สู่ USOปี53 30 กันยายน 2544 
2_คงสิทธิเลขหมาย "เคลียริ่งเฮ้าส์" ที่ผู้ประกอบการร่วมหุ้นแจง 1 กันยายน 53 ทดสอบระบบระหว่างกันแต่ไม่ดำเนินการจริง เกิดจากผู้ประกอบการตกลงร่วมกัน "เคลียริ่งเฮ้าส์" คาดเปิดให้ลูกค้าใช้บริการภายในธันวาคม2553 24 สิงหาคม 2553 
2_คงสิทธิเลขหมาย (MNP) มาตรา 12 วรรค 4 กทช.กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ให้ผู้ใช้บริการ มีสิทธิใช้เลขหมายโทรคมนาคมเดิม ผู้ประกอบกิจการแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามเวลาที่กำหนด เพราะต้องใช้เวลาในการจัดตั้งบริษัทรวมจดทะเบียน “เคลียริ่งเฮ้าส์”ติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานใช้เวลาประมาณ 12-15 เดือน หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประกาศ เมื่อ 3 สิงหาคม 2552 ให้ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีบริการภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป ข้อมูลลำดับการเลื่อนบังคับใช้คงสิทธิเลขหมาย ที่มา สบท. 3 สิงหาคม 2552 
5_3G การประมูล(คลื่นช่วง 2.1 GHz) การเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็น3G สัมปทาน vs ใบอนุญาต 10คำถามกับ3G ฉบับBlognone 24 มิถุนายน 2553 
3_พรีเพด  วันใช้งานขั้นต่ำ 6 เดือนหรือ 1 ปี วิธีคืนเงินสะดวกเป็นธรรม ปัญหาการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน 4 เมษายน 2554 
4_QoS:Speed test on Mobile   http://www.tci.or.th/uploads/files/tci_speedtest_2.pdf  
แสดง 8 รายการ
Ċ
เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ สิทธิสากล,
28 มิ.ย. 2554 15:20
Ċ
เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ สิทธิสากล,
30 มิ.ย. 2554 13:53
Comments