ข้อมูลกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้อง


  1. มพบ. กฎหมาย-สิทธิผู้บริโภค
  2. สบท. กฎหมายน่ารู้
  3. กสทช. กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง
  4. สคบ.กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  5. สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม : วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
  6. ห้องสมุดอีเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม
  7. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
  8. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค
  9. กระบวนการตรากฎหมาย
  10. แบบฟอร์มธุรกิจ สัญญา

คลังข้อมูลด้านโทรคมนาคม


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
ความเป็นมาโยงใยสัมปทาน 2G สู่ 3G มุมมองกอร์ปศักดิ์  28 มิ.ย. 2554 13:24 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ สิทธิสากล
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ข้อ 12.5 ต้องทำความเข้าใจปชช.ใกล้เคียง:ตั้งเสาสัญญาณใหม่  1934 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 30 มิ.ย. 2554 00:33 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ สิทธิสากล
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ปัญหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินประมวลสรุปโดย..ประวิทย์   196 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 28 มิ.ย. 2554 13:41 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ สิทธิสากล
Comments