ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัด

โพสต์28 มิ.ย. 2554 14:18โดยเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ สิทธิสากล   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2554 01:25 ]
การดำเนินงานรับเรื่องของศูนย์ระดับจังหวัดมีแนวทางการปฏิบัติงานโดยรวมคือ
  • การเตรียมการด้านบุคคลากร

ถอดบทเรียนศูนย์ฯสงขลากรณีคิดค่าบริการผิดพลาด

ถอดบทเรียนศูนย์ฯสงขลากรณีคิดค่าบริการผิดพลาดต่อ

ถอดบทเรียนรับเรื่องศูนย์ฯตรังกรณี 3BB

ถอดบทเรียนรับเรื่องศูนย์ฯตรังกรณี 3BBต่อ

ถอดบทเรียนรับเรื่องศูนย์พัทลุงกรณี 3BB

ถอดบทเรียนรับเรื่องศูนย์ฯสุราษฎร์ธานีกรณีคุณภาพการบริการ

ถอดบทเรียนรับเรื่องศูนย์สตูลเสาสัญญาณComments