ข้อมูลช่องทางกระบวนการร้องเรียนกระบวนการรับเรื่องและพิจารณาโดยอนุฯร่วมกับสบท

ทิศทางรับเรื่องเปลี่ยนผ่านสู่ กสทช