Reputacje‎ > ‎

Bogini Nimfea

Bogini Nimfea   Ołtarz Nimfei
Nimfea to bogini groźnego żywiołu - władczyni starodawnej magii wody, której od dawna plemiona habów oddają hołd w nadziei otrzymania opieki i błogosławieństw ochronnych przeciwko siłom ciemności.
Reputacja dostępna jest dla graczy-magów czyli od 11 poziomu.
Warunkiem jest posiadanie dostępu do Mglistych Wysp.

Ofiary dla Nimfei składa się na ołtarzu zwanym Nimfeuszem, znajdującym się w Dolinie Baraguz.


PODNOSZENIE REPUTACJI.

Reputacje Bogini Nimfei oraz Bogini Sylfei wzajemnie się wykluczają – podnoszenie poziomu jednej z reputacji obniża automatycznie poziom drugiej. Reputację można podnosić dziennie po 50 pkt darami z odpowiednich surowców. Bóstwo obdarza graczy za dar specjalnym 2-godzinnym efektem, który losowo może zaktywować się podczas walk. Dodatkowo bóstwo swoim zasłużonym zwolennikom daje błogosławieństwa stałe. Im wyższy poziom reputacji bóstwa tym silniejsze błogosławieństwo oraz większa szansa na jego uaktywnienie się w walce.
Dary mogą być składane w 3 różnych wysokościach, co wpływa na szanse uzyskania błogosławieństwa. Najwyższe dary dają szanse 100%, średnie ok. 50% i najsłabsze ok. 10% szansę, z tym, że aby móc składać średnie i najwyższe dary należy zaopatrzyć się w Wodną sferę w sklepie u Haba Niebieskobrzucha (Biała Rafa) za 1g
. Zalecane jest również użycie
Małego Eliksiru Sukcesu, który można kupić w sklepie w posiadłości gracza za 60 jednostek energii.


 

Akceptowane dary (poniżej poziomu 1.500 pkt. reputacji):


Poziom
daru:
mały

2

15

6

6

150

150

17

17

-

-

średni

5

35

14

14

350

350

39

39

1

1

duży

10

70

28

28

700

700

78

78

2

2

 

Akceptowane dary (od poziomu 1.500 pkt reputacji):


Poziom
daru:mały

4

30

6

6

150

150

17

17

-

-

średni

7

68

14

14

350

350

39

39

1

1

duży

14

135

28

28

700

700

78

78

2

2

 

Dar na medal kultu:


Poziom
daru:


20

150

500

500

12.500

12.500

1.389

1.389
UWAGA !
Jeżeli gracz osiągnął wcześniej medal Sylfei, należy wpierw przebłagać Nimfeję specjalnym jednorazowym darem
zanim będzie mógł zdawać powyższe powtarzalne dary. Na ten dar składają się:

Dar specjalny

33 szt.

33 szt.
93 szt.

93 szt.

833 szt.

833 szt.
10 szt.

5 szt.


NAGRODY ZA REPUTACJĘ.

Bogini Nimfea daje błogosławieństwo zwane Dobrodziejstwo Nimfei (widoczne na postaci gracza), które podnosi bieżący poziom inteligencji w zależności od medalu o 5%, 7%, 10%, 12% i 15% oraz w czasie walki wyzwala efekt Zaczarowana Głębia, który w ciągu 60 sek. regeneruje pewną ilość pkt. many zgodnie z tabelką:

Poziom
reputacji

Zaczarowana Głębia
efekt za dary na 2 godz.

Medal

Zaczarowana Głębia efekt stały za medal


poniżej 500

plodorodie_buff1_091201.gif
+30% pkt. many

brak

brak


od 500

plodorodie_buff1_091201.gif
+30% pkt. many

plodorodie_buff1_091201.gif
+24% pkt. many


od 1000


+42% pkt. many

plodorodie_buff2_091201.gif
+30% pkt. many


od 2000

plodorodie_buff4_091201.gif
+54% pkt. many

medal_prirody_blue.gif

plodorodie_buff3_091201.gif
+42% pkt. many


od 3000

plodorodie_buff5_091201.gif
+72% pkt. many

plodorodie_buff4_091201.gif
+60% pkt. many


medal kultu

plodorodie_buff6_091201.gif
+102% pkt. many

medal_prirody_red.gif

plodorodie_buff5_091201.gif
+78% pkt. many
Comments