ยานรบประจำการในกองทัพบก

  1. .รถสายพานลำเลียงพล แบบ 85 ผลิตในประเทศจีน
-
พลประจำรถ 11 นาย
-
น้ำหนักพร้อมรบ 13.6 ตัน
- อาวุธประจำรถ ปก. 12.7 มม.

2.รถสายพานแบบ 85 ติดตั้ง ค. ขนาด 82 มม. (สปจ.)
- พลประจำรถ 6 นาย
-
น้ำหนักพร้อมรบ 13.8 คัน
-
ระยะปฏิบัติการ 500 กม.
-
อาวุธ ค. 82 มม.
-
ปก ตอ. 12.7 มม.
3. รถสายสายพาน แบบ 85 ติดตั้ง ค. ขนาด120 มม. (สปจ.)
- พลประจำรถ 6 , 7 นาย
-
น้ำหนักพร้อมรบ 14.1 ตัน
-
ระยะปฎิบัติการ 500 กม.
-
อาวุธ ค. 120 มม.
-
ปก.ตอ. 12.7 มม.
4.รถสายพานลำเลียงพล เอ็ม.113 ผลิตใน USA

- พลประรถ 11 นาย
-
น้ำหนักพร้อมรบ 11.4 ตัน
-
ระยะปฎิบัติการ 483 กม.  - อาวุธ ปก. ตอ
12.7
5. รถเกราะ V -150 ติดตั้ง ค. 81 มม. (USA)
- พลประจำรถ 5 นาย
-
น้ำหนักพร้อมรบ 9.9 ตัน
-
ระยะปฎิบัติการ 800 กม.
-
อาวุธ ค. 81 มม.  - อาวุธ ปก. 7.62 มม.


6. รถเกาะ V-150 ลำเลียงพล (USA)
- พลประจำรถ 11 นาย
-
น้ำหนักพร้อมรบ 9.9 ตัน
-
ระยะปฎิบัติการ 800 กม.- อาวุธ ปก. 7.62 มม.
7. รถเกาะ V-150 ติดตั้ง ปถ. 90 มม. ผลิตใน USA- พลประจำรถ 5 นาย
-
น้ำหนักพร้อม 9.9 ตัน
-
อาวุธปืนใหญ่ ขนาด 90 มม.
-
ปก. 7.62 มม. 2 กระบอก
8.
รถถังเบา 21 FV.101 ผลิตในอังกฤษ (UK)
- พลประจำรถ 3 นาย  - น้ำหนักพร้อมรับ 7.9 ตัน

-
ระยะปฎิบัติการ 644 กม.
-
อาวุธ ปถ. 76 มม.
-
ปก.ร่วมแกน 7.62 มม.
Comments