Start

Indywidualizacja Gmina Kielce

CZŁOWIEK – najlepsza inwestycja

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych w Kielcach

realizuje projekt

Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoDziałania podjęte w ramach projektu 

Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce” 

w konkursie "Uczeń z Kapitałem"

organizowanym przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

nagrodzone zostały I miejscem


Dyplom 1 miejsce