סיכום ממצאים

הדף עבר לכתובת חדשה


פירוט הממצאים הנוגעים לכל מפעל ומפעל נמצא בפרק דפי המפעלים.
ראו גם טבלה מפורטת ומלאה של הנתונים. 
בדפי המפעלים הוספנו גם את תגובתו של משרד הכלכלה לשאלות ולתהיות שלנו, שעלו בעקבות איסוף המידע וניתוחו, כגון היעדר בדיקות כלשהן במפעל פלוני, חריגות חוזרות ונשנות במפעל אחר, או אי-ביצוע בדיקות הנוגעות לחומרים שנוטרו בבדיקות הסביבתיות.


כללי

· מתוך 26 המפעלים שנסקרו בדו"ח, נמצאו עבירות על החוק ב-16 מהם, בין בהימצאות ריכוזים חורגים של חומרים מסוכנים בסביבת העובדים או בגופם, או באי-ביצוע בדיקות בתדירות הנדרשת ולפעמים אף באי-ביצוען כלל.

· למרות האמור, לא מצאנו שננקטו הליכים כלשהם כלפי המפעלים הללו, לא הליכים פליליים ולא מנהליים, על ידי משרד  הכלכלה.

· אין פיקוח שוטף על כל המפעלים כדי לוודא שאכן הם מבצעים בדיקות. הפיקוח של משרד הכלכלה מופנה למפעלים מעטים.

 

ניטור בסביבת העובדים

· בתחום הניטור הסביבתי ביקשנו נתונים על 26 מפעלים. התקבלו תוצאות בדיקות וממצאי חשיפות תעסוקתיות ב-16 מהם בלבד. רובם לא קיימו את הבדיקות בתדירות הדרושה בחוק;

· רק חמישה מפעלים מתוך ה-26 שיתפו פעולה עם העמותה בהכנת הדו"ח: דפוס ידיעות תקשורת, כרמוכרום, פישר דרמה-וויפס, קליל תעשיות וש.לרנר.

· בשלושה מפעלים לא נמצאו חריגות בבדיקות: דפוס ידיעות תקשורת, כרמוכרום וקליל תעשיות. במפעל פישר דרמה-וויפס לא היו חריגות אבל היו שתי תוצאות מעל רמת הפעולה. במפעל ש. לרנר לא היו חריגות אבל היתה תוצאה אחת מעל רמת הפעולה.   במפעל פזקר אמנם לא היו חריגות, אבל הבדיקות שקיבלנו היו מעטות מאוד ביחס למה שהיה אמור להתבצע, ולכן אי-אפשר לקבוע שהם עומדים בתקנות.

· ברוב המפעלים שנבדקו התגלו חריגות מהתקנים, חלקן חריגות ניכרות, בכל הנוגע לחומרים מסוכנים מאוד. חלק מהבדיקות שהתגלו הן חריגות חוזרות ונשנות המעידות על מדיניות של הזנחה מצד המפעלים והיעדר פיקוח ואכיפה מצד משרד הכלכלה. ההשפעות הבריאותיות של החומרים, שהתגלו בעניינם חריגות, מפורטות בדו"ח.

· בדו"ח נבחנה עמידה בתקנים של עשרות חומרים [1] . 


עיקר החריגות שנמצאו היו  בחומרים שלהלן:

צורן דו-חמצני: חריגות עד פי 5.9 מהתקן בארבעה מפעלים: אבן קיסר, חוד אסף פלדה, פניציה, IMC יציקות מתכת.

קולופוני: חריגות עד פי 98 מערך תקן לחשיפה לזמן קצר בשני מפעלים: ווישי ישראל, IMC  יציקות מתכת.

טולואן: חריגות עד פי 1.3 מהתקן בשני מפעלים: בי"ח פוריה, טמבור. 

עופרת על משטח: חריגות עד פי 336 מהערך המומלץ בווישיי ו-1.56 בפניציה.

סטירן: חריגות מהתקן עד פי 3.6 באבן קיסר.

איזופלורן: חריגות עד פי 2.9 מהתקן בבית החולים פוריה.

חומצה גופרתית: חריגה עד פי 35.6 מהתקן בטאואר ג'אז.

עץ קשה- חריגות עד פי 22 מהתקן בבי"ח פוריה

סבופלורן- חריגות עד פי 13.5 מהתקן בבי"ח פוריה

עופרת אנאורגאנית- חריגות עד פי 9 מהתקן בחוד אסף פלדה

כרום VI בלתי מסיס- חריגה עד פי 6 מהתקן בחוד אסף פלדה

עופרת כרומאט- חריגה פי 4.08 מהתקן של כרומאט/ חריגה פי 1.5 מהתקן של עופרת בטמבור. 

מנגן (מתכת ומלחים אי-אורגנים)- חריגות עד פי 2.7 מהתקן בחוד אסף פלדה 

אלומיניום מתכת ותרכובות בלתי מסיסות- חריגה פי 2.5 מהתקן בIMC  יציקות מתכת

קדמיום (מתכת)- חריגה עד פי 1.8 מהתקן בחוד אסף פלדה

ברזל אוקסיד- חריגה עד פי 1.6 מהתקן בחוד אסף פלדה

ארסן- חריגה עד פי 1.19 מהתקן בחוד אסף פלדה

מתיל איזובוטיל קטון- חריגה עד פי 1.07 מהתקן בטמבור.

 

ניטור ביולוגי (בדיקות דם/שתן)

בתחום הניטור הביולוגי, בחנו ממצאי ניטור ביולוגי בקרב עובדים בשבעה מפעלים. מתוכם, בשלושה מפעלים לא נמצאו חריגות בבדיקות הביולוגיות, אך יש להדגיש שהנתונים שהועברו אלינו היו חלקיים גם במפעלים שבגינם הועברו הנתונים.

הניטור הביולוגי במפעלים נעשה בכל הנוגע לחומרים שלהלן, לאיתור וקביעה של רמת החומרים או סמנים ביולוגיים (תוצרי פירוק של החומרים) בדם ובשתן :

סמן ביולוגי לחשיפה לסטירן (ויניל בנזן) (חומצה מנדלית+חומצה פנילגליוקסילית בשתן), כרום בשתן, עופרת בדם, אבץ-פרוטופורפירין חופשי בכדוריות אדומות בדם כמדד לרמת הרעלת עופרת, ארסן בשתן, סמן ביולוגי לחשיפה לטולואן (חומצה היפורית בשתן), סמן ביולוגי לחשיפה לקסילן (קסילול) וקסילנים (חומצה מתיל היפורית בשתן), סמן ביולוגי לחשיפה ל-1,1,1 טריכלורואתילן (חומצה טריכלורואצטית).

 

עיקר החריגות שנמצאו היו בקשר לחומרים שלהלן:

סטירן (נתוני סמן ביולוגי): חריגות עד פי 1.9 באבן קיסר.

ארסן: חריגות עד פי 1.09 בטאואר ג'אז.

טולואן: חריגות  עד פי 1.23 בטמבור ועד פי 1.05 בפרוטורום.

במפעלים הבאים היו חריגות בניטור הסביבתי, אך לא בוצע ניטור ביולוגי לכל החומרים ו/או לחלקם בעובדים עצמם:

בית החולים פוריה, ווישיי, חוד אסף פלדה, פיניציה, IMC, פי סי בי, מחצבת גולני.


ראו פירוט מלא בטבלת סיכום ממצאי הדו"ח.


·  יודגש כי גם כאשר הניטור הסביבתי הראה ערכים שאינם חורגים מהתקנים, העובדים עדיין עשויים להיות חשופים לרמות מסוימות, לפעמים גבוהות, של חומרים מסוכנים. חלק מהחומרים האלה גורמים לתחלואה גם בכמויות קטנות מאוד, שמתחת לסף הבדיקה.

·  במקרים מסוימים, כאשר מתגלים ערכים חריגים בניטור הביולוגי, על המעביד להעביר את העובד לעמדה אחרת שבה לא יהיה חשוף לחומר, ועל המפקח במשרד הכלכלה לוודא כי הדבר נעשה.
[1] איזופלורן, איזובוטיל אלכוהול אצטון, אתיל אצטט, אתיל בנזן, אתילן אוקסיד, אתנול, בוטיל אצטט, אבץ אוקסיד, איזופרופיל אלכוהול, אלומיניום אוקסיד, אלומיניום כמתכת ותרכובות בלתי מסיסות, אמוניה, אנטימון, אתילאקרילט, ארסן, ארסן איאורגני, אתר, בוטיל אקרילט, בדיל, ברזל אוקסיד, בריום, בריליום, בוטילאצטט, בוטנול, די-כלורופלואורואתן דיאוקסן, טולואן, ונדיום, חלקיקים בלתי מסווגים, חומצה אצטית, חומצה גופרתית, חומצה הידרוכלורית, חומצה הידרופלואורית כפלור, חומצה זרחתית, חומצה חנקתית, טולואן, טונגסטן ,טרימתיל בנזן, טיטניום דיאוקסיד, טלק, כותנה (אבק), כסף, כלל אבק, כרום VI בלתי מסיס, כרום, כרום VI מסיס, מגנזיום אוקסיד, מוליבדן, מנגן (מתכת ומלחים אי-אורגניים), מתיל איזובוטילקטון, מתיל אתילקטון, מתילן ביס-פנילאיזוציאנט, מתוקסיפרופילאצטט, מתוקסיפרופנול, מונומתיל, מונומתילאתר, מתיל-2-פירולידון, מתילן כלוריד, מתיל אתילקטון, מתיל אקרילט, מתנול, ניטרוס אוקסיד, נפטא VM & P, נחושת (אבק ואוירוסול), ניקל, נתרן הידרוקסיד, סיבי זכוכית, סיבים סינתטיים קרמיים, סבופלורן, עופרתאנאורגנית, עופרת כרומט ככרום וכעופרת, עץ קשה, עץ רך, פורמאלדהיד, פרופילן גליקול, פחמן שחור, פנול, פרופיל ברומיד, פרכלורו אתילן, ציאניד-מלחים, צורן דו-חמצני, ציקלוהקסנון, קולופוני, קסילן, קרוסין, קדמיום, תערובת ממיסים.


Ċ
Jamela hardal,
28 באוק׳ 2013, 4:09