ההשפעות הבריאותיות של החשיפה התעסוקתית לחומרים מסוכנים


הדף עבר לכתובת חדשה

מידע על ההשפעות הבריאותיות הנודעות לחומרים שנמצאו בהם חריגות ביולוגיות או סביבתיות [1]

הקדמה

הנזק הבריאותי הנובע מחשיפה תעסוקתית לחומרים הנדונים כאן תלוי בסוג החומר ובריכוזו, בסוג העבודה ובמשך זמן החשיפה אליהם. באופן כללי אפשר לומר שכל החומרים הללו מהווים סיכון בריאותי, בצורה זו או אחרת. הסיכון הבריאותי יכול להיות בעל טווח פעולה קצר (פגיעה חדה) או בעל טווח פעולה ארוך (פגיעה כרונית). הדגש בחלק זה הוא פירוט ההשפעות הבריאותיות של חשיפות תעסוקתיות לחומרים מזיקים.

הערה חשובה: מדובר במספר רב של חומרים מזיקים, ולכן ההשפעות הנדונות כאן הן בבחינת דוגמאות. לעתים קרובות ישנם הבדלים בסוגי התרכובות, המחלות והעבודות, אך לא נוכל  במסמך זה לדון בכולם מפאת קוצר היריעה. חשוב לציין שלא כל החשיפות מובאות כאן.

הגדרות חשובות

·  בריאות חשיפה ותגובה:


** תופעה מקומית (נקודתית, לרוב חולפת) הנגרמת כאשר הגורם המזיק פוגע באיבר החשוף לו כגון צריבה וכווייה במערכת הנשימה בשל נשימת אדי חומצות. התופעה יכולה להיות אקוטית או כרונית.


** אקוטית: חריפה, חדה, קצרת טווח, מיידית. לרוב החשיפה היא לריכוזים גבוהים.

** כרונית: ארוכת טווח. לרוב (אך לא תמיד) החשיפה היא מתמשכת וחוזרת ונשנית לריכוזים גבוהים, בינוניים ונמוכים.

** פגיעה מערכתית: נגרמת כאשר החומר נספג בגוף וגורם נזק לרקמות ולמערכות פנימיות.

· דרכי חשיפה וחדירה לגוף: דרכי הנשימה, עור במגע ישיר (יכול להיות עקיף, מאֵדים), מערכת העיכול, העין (במגע ישיר/עקיף).


· חומר אורגני (מכיל פחמן – יותר משני אטומי פחמן); חומר אנאורגני (לא מכיל פחמן – פחות משני אטומי פחמן למשל CO2, CO).

 

·  הגדרות לסיווג חומרים מסרטנים


מקור

קבוצות עיקריות לסיווג מסרטנים

ישראל (הועדה הבין משרדית לחומרים מסרטנים, מוטגנים וטרטוגנים)

מקביל ל-IARC

קבוצה א (1): מוכר כמסרטן בבני אדם

קבוצה ב (2A): מוכר כמסרטן סביר בבני אדם

קבוצה ג (2B):מוכר כמסרטן סביר

IARC (הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן, ליון, צרפת)

קבוצה 1: מוכר כמסרטן ודאי בבני אדם

קבוצה 2A: מוכר כמסרטן סביר בבני אדם

קבוצה 2B: מוכר כאפשרי כמסרטן בבני אדם

ACGIH (ארגון הגהותנים הממשלתיים בארה"ב)

קבוצה A1: מוכר כמסרטן ודאי בבני אדם

קבוצה A2: מוכר כמסרטן חשוד בבני אדם

קבוצה A3: מוכר כמסרטן בבעלי חיים, לא רלוונטי בבני אדם

OSHA (ארגון הבטיחות, הגהות והבריאות התעסוקתית בארה"ב)

החומר מסומן בתור "כן"

 NTP(התכנית הלאומית לטוקסיקולוגיה בארה"ב)

קבוצה K: ידוע כמסרטן בבני אדם

קבוצה R: סביר צפוי כמסרטן בבני אדם
חשיפה תעסוקתית לממיסים

גורמים למחלות ריאה במקומות העבודה

גורמים מזיקים שונים
[1]  רוב המידע מבוסס על מקורות מידע מאתר משרד הכלכלה והמוסד לבטיחות וגיהות:

-     הספר "פיקוח על בריאות העובד  חשיפה תעסוקתית לגורמים מזיקיםמשנת 2007 שפורסם ע"י           המוסד לבטיחות וגיהות ונכתב על ידי ד"ר ליאון-יהודה נעים, מומחה לרפואה תעסוקתית ולבריאות           הציבור. סיכום ועריכה: לוסיה ברגובוי-ילין, ביה"ס ללימודי סביבה ע"ש פורטר.

-     המוסד לבטיחות וגיהות, כרטיסי בטיחות לחומרים כימיים -  ICSC

-     נוהג טוב בביצוע תהליכי עבודה