טבלת החריגות

מפעל

שנה

                                             חריגות

 סוג הבדיקה        החומר                           מספר         אחוז החריגה

וולקן

2009

שפכים

עופרת

3

250%

 

 

 

PH

1

-

 

 

 

סולפטים

1

150%

 

 

 

מוצקים מרחפים

1

16%

 

2010

 

סולפטים

8

עד 10,500%

 

 

 

עופרת

1

135%

 

2011

 

עופרת

4

עד 100%

 

2011

אוויר-ניטור

עופרת

 

97%

טורבין ג'ט

2009

שפכים

שמן מינרלי

5

עד 155%

 

 

 

שמן כללי

1

206%

 

 

 

COD

1

479%

 

 

 

ניקל

1

232%

 

 

 

כרום

1

96%

 

 

 

מוליבדן

1

120%

 

 

 

פלואוריד

3

עד 53%

 

2010

 

שמן מינרלי

1

45%

טכנולוגיית להבים

2009

שפכים

כלל מוצקים

1

88%

 

 

 

כלל שומנים

2

עד 105%

 

 

 

מוצקים מרחפים

6

עד 900%

 

 

 

שמן מינרלי

3

עד 85%

 

 

 

COD

1

24%

 

 

 

פלואורידים

1

30%

 

2010

 

מוצקים מרחפים

1

415%

 

2011

 

מוצקים מרחפים

3

עד 250%

 

2009

אוויר

תרכובות כלור

1

650%

טק ג'ט

2010

שפכים

שמן מינרלי

1

30%

 

2011

 

שמן מינרלי

1

45%

 

2010

אוויר

חלקיקים

1

193%

 

2011

 

חלקיקים

1

740%

ישקר

2011

שפכים

COD

1

30%

 

 

 

שמן כללי

1

36%

 

 

 

מוצקים מרחפים

1

50%

 

2009

אוויר

אורגניים נדיפים

4

עד 11,860%

 

2010

 

חומרים אורגניים

6

עד 777,8%

פורמקס

2011

שפכים

COD

1

17%

 

 

 

BOD

1

2,000%

 

 

 

שמן מינרלי

1

30%

תפן יציקות

2010

שפכים

מוצקים מרחפים

2

עד 976%

 

 

 

 

 

 

מט"ש תפן

2009

קולחין

BOD

5

עד 220%

 

 

 

חנקן כללי

1

25%

 

2010

 

BOD

11

עד 1,070%

 

 

 

COD

8

עד 150%

 

 

 

חנקן כללי

5

עד 150%

 

 

 

אמוניה

2

עד 60%

 

 

 

קוליפורמים

7

עד 2,700,000%

 

 

 

קובלט

1

20%

 

 

 

מוצקים מרחפים

1

5,560%

 

2011

 

BOD

13

עד 2,310%

 

 

 

COD

11

עד 420%

 

 

 

חנקן כללי

10

עד 162%

 

 

 

אמוניה

3

עד 30%

 

 

 

קוליפורמים

3

עד 92,000%

 

 

 

פלואוריד

4

עד 150%

 

 

 

מוצקים מרחפים

3

עד 1,690%
הדף עבר לכתובת חדשה