Öhmanskajen

 

stavas ibland också utan h men jag tror att det från början varit med h

 
karta

Öhmanskajen är förlängningen av södra kajen ut mot Lindö
planer på en sådan förlängning drogs upp i slutet av 40 då det började bli svårt för de allt störré fartygen att få plats i hamnen och framföraltt att vända där men osäkerhet om man bygga en ny iseglingsränna hindrade att några omfattande arbeten utfördes
dock gjordes en första förlängning gjordes då och i början på 50 talet slutade södra kajen ungefär där ömanskajen börjar nu

I början på 50 talet med en begynnande container trafik började situationen bli akut och man beslöta att realisera planerna på en förlängd kaj utan att ha beslutat om lindökanelens vara eller inte vara


man började med att muddar upp i kajens förlägning och och öppande på så vis upp en triangel där de större fartygen kunde vända och fortsatte sedan i en båge ned till den gammla inseglings rännan och skapade således ön Blixholmem
Vidare byggdes det lager främst för pappers industrin ( Fiskeby Bruk och Holmen) och kontor för hamnen och sedermera en ny silo för lantmännen

Kajen försågs med 4 Normalspår, 2 längs med kajen och 2 innanför terminalsbyggnaderna. Normalspåret byggdes redan fråpn början längre än själva kajen både som förberedelse för framtida utbyggnad och för att få bättre plats med rudgångsmöjlighet.

De 2 smalspåren som löpte längst södra kajen förlängdes fast de gick inte längre än själva kajen
Dessa spår användes främst för transporter till och från Skärblacka och var a
antagligen de sista smalspåret som byggdes i norrköping.

Efter att lindö kanalen öppnats 1962 ´blev ömanskajen ännu mera tilljänglig för stora fartyg
På slutet av 60 talet förlängde man således kajen ytterligare så att kajen blev lika lång som normalspåren


Sedermera har terminalen förlängts ytterligare för att rymma den växande container trafiken, smamt fått ett roro läge och spåranslutning i nord sydlig riktning från lindövägs spåret mer om dessa spår i ett senare avsnitt


Idag används ömansterminalen för container hantering.
Fortsfarande utgör papper från skärblacka en inte allt för liten del av det gods som hanteras där. Fast sedan 1961( tror jag) går det på normalspår.
Hela området är inhähnat och jag har tyvär ännu inte fått tilstånd att komma inanför stängslet så bilderna är tagna från utsidan men jag tycker ändå att man får en ganska bra bild av hur det ser ut.


[image]

Kajen under byggand notera smalspårs slipersen som är utlagd melllan kranrälerna.
Spårläggningen verkar ha påbörjats i östra änden

[image]
Här kajen vid lindökanalens invigning 1962

[image]

infarten från alphyddans bangård till Öhmans kajen
högra spåret går till de två inre spåren och det vänstra till det inre kajspåret kajspåren
från början gick detta spår via ett kryss till det yttre kajspåret men detta gjordes om till sitt nuvarande utförande på 70 talet

[image]

Det yttre kajspåret nås numera antingen via det västra triangel spåret framför lantmännens silo eller via rundgångs växeln bortom anslutnings spåret
här håller man på att skjuta upp vagnar till alphyddans bangård via det västra triangel spåret

[image]
Vagnar på det yttre kajspåret inne på terminal området

[image]
Dom nyare container vagnarna är kortkopplade över en gemensam mitt boggi vad det nu heter på järnvägs språk


[image]


[image]
Vagnar bakom kranarna mot kajen östra ände

[image]
Det yttre kajspåret med nylastade vagnar , den västra triangeln ansluter framför trailern som står på det inre spåret

[image]
här under kranarna gick de två smalspåriga spåren på kajen

[image]
Här syns hela öhmanskajen med terminal byggnaderna bakom samt de fyra karnarna de närmsta två är original från 50 talet medans de bortre är nyare som tillkommigt när kajen förlängts


[image]
så här ser det ut när man lossar , containrarna fästs i den fyrkantiga ramen som hänger från kranan


[image]


[image]
Infarten till de inre två spåren i terminalsområdet här låg från början en växel in på spåret närmast lastkajen
själva terminals byggnaden har inte förändrats mycket på drygt 50 år


[image]
här syns de två inner spåren på terminalsområdet ochdet mittre förbindelse spåret mellan dem , motsvarnde spår fins på de yttre kajspåren
Längre bort syns växeln in till last/ lossningsplatsen vi lantmännens silo samt till GoodYears däck fabrik, mer om dessa spår i nästa avsnitt


[image]


[image]
Lastkajen terminals byggnaden från 1954

[image]

[image]
spåren längst med de nyare lagren


[image]
Bortre (östra) förbindelse spåret antaligen byggt för att möjliggöra rundgång


[image]
[image]
De nyare lager byggnaderna medger genomfart mellan de inner och yttre terminals området
här har man lossat spånskivor på det inre kajspåret
I förgrunden i den övre bilden syns de två inre spåren på terminals området


Comments