ภาพงานเกษียณอายุราชการของอาจารย์หลักสูตร

    เชิญชวนชาวเทคนิคอุตสาหกรรมทุกท่าน ชมภาพบรรยากาศงานเลื้ยงเกษียณอายุราชการของอาจารย์สมเกียรติและอาจาย์ไพบูลย์


        เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา หลักสูตรเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าเทคนิคอุตสาหกรรมได้มีการจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการให้กับ อาจารย์สมเกียรติ  จตุรพิธพร และ อาจารย์ไพบูลย์  สุ่นทอง ณ กรีนเลค รีสอร์ท ซึ่งก็ได้มีบรรดาศิษย์เก่าเกือบทุกรุ่นได้แสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ทั้ง 2 ท่าน จำนวนเกือบ 240 คน นำโดย คุณประสงค์ บุญยะเสนา ศิษย์เก่า ทอ. รุ่นที 1         โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปัญญา ยาวิราช ผู้เริ่มก่อตั้งแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม เมื่อ ปี 2515 ให้เกียรติมาร่วมงานนี้ด้วย บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น มีพี่ๆ น้องๆ มาร่วมมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์เกษียณอายุราชการทั้ง 2 ท่าน อย่างล้นหลาม มีการแสดงของศิษย์ปัจจุปันช่วยเพิ่มสีสันในงานนี้ด้วย
        ทางอาจารย์ขัติพงษ์ จิโนสุวัตร์ หัวหน้าหลักสูตรเทคนิคอุตสาหกรรมและคณะดำเนินการจัดงานเกษียณ ต้องขอขอบคุณ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนี้ ที่ได้ช่วยกันทำให้งานเลี้ยงนี้มีความสนุกสนาน อบอุ่น ประทับใจและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

        และที่ขาดไม่ได้อย่างยิ่ง ก็คือผู้ที่ให้การสนุบสนุนงาน จำนวน 2 ท่าน ด้วยกัน    ได้แก่
        1. คุณปรัชญา  เจ้าของร้านลิขิตศิลป์
                ผู้จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนทุกชนิด           โทร 053 - 221344
        2. คุณสุทธิพงษ์  ตันเจริญ      ห้างหุ้นส่วนจำกัด P & A System
                ผู้จำหน่าย ซ่อม และวางระบเครื่องคอมพิวเตอร์     โทร 053 - 410171
   
        ต้องขอเชิญชวนพี่ๆ น้อง ทอ.ทุกท่านช่วยให้การอุดหนุน ส่งเสริม ทางร้านที่ได้ให้การสนับสนุนงานเลี้ยงของเราให้มากๆ นะครับ
 
   
    ในท้ายนี้ก็ต้องขอนัดกันไว้ด้วยว่า ในปีหน้าเราจะกลับมาร่วมครื้นเครงด้วยกันอย่างนี้อีก             
        
        
 
   เชิญชวนชมภาพบรรยากาศความสนุกสนานในงานเกษียณในชุุดที่ 1 Flash version 

เชิญชวนชมภาพบรรยากาศความสนุกสนานในงานเกษียณในชุดที่่ 1 PDF version

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยง ชุด ที่ 2

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยง ชุดที่ 3

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยง ชุดที่ 4


clip การแสดงของนักศึกษาปัจจุบันในงานเลี้ยง ชุด Nobody

Clip Moonwalk Dancing version ทอ.36