השוואה של הדרישות מהמפעלים בכל הקשור לדיווח על בדיקות תקופתיות

מס'

שם מפעל

מסירת תוצאות שפכים ל...

מסירת תוצאות אוויר ל...

עיון [1]

איגוד ערים

המשרד לאיכות הסביבה

עיון1

איגוד ערים

המשרד לאיכות הסביבה

אין חובת בדיקה

 

1

אבן קיסר

+

 

 

 

 

 

+

 

2

זוגלובק 2000

 

+

+

+

 

 

 

3

זוגלובק נהריה

 

+

+

 

 

+

 

4

זוגלובק משחטה

 

+

+

 

 

+

 

5

קליל תעשיות [2]

+

 

 

 

 

+

 

6

דלתא טכסטיל [3]

 

+

 

 

 

 

 

7

חברת טבעול

 

+

+

 

 

+

 

8

טרילידור

+

 

 

 

+

 

 

 

9

כרומוכרום

+

 

 

 

+

 

 

 

10

מילוטל ירקות

 

+

 

 

 

 

+

11

סלריס

+

 

 

 

 

 

 

+ [4]

12

פרופאל

+

 

 

 

 

+

+

 

13

קולורס הגליל

+

 

 

 

 

 

+ [5]

14

דימר

 

 

 

+

 

 

 

+

15

בן שמעון פלוריש

+

 

 

 

 

 

+

16

נוגה הנדסה

 

+

 

 

 

 

+

17

מצברי ישראל

+

 

 

 

 

 

+ [5]

18

מחצבת אבן וסיד[6]

 

 

 

+ [7]

 

 

 

19

נופת דגן

 

 

+

+

 

 

 

+

20

אגמו ורגוס

 

 

+

 

 

 

+

21

סידב מעגלים מודפסים

+

 

 

 

 

 

+

22

פטרוס

 

 

 

 

 

 

 

+ [8]

23

שמר מתכות

+

 

 

 

 

+

 

24

תדביק בע"מ

+

 

 

 

 

+

 

25

בית חולים נהריה

 

 

+

 

 

+

 

[1] הכוונה היא שהמפעל אינו נדרש לדווח על תוצאות הבדיקות התקופתיות שהוא עושה, על פי התנאים שנקבעו לו, לשום גורם, אלא          להעמיד את הבדיקות,לתקופה של עד שלוש שנים, לעיון לפי דרישת נותן האישור. 

[2] המפעל נדרש למסור תוצאות פליטת אוויר גם למחלקת איכות הסביבה בעיריית כרמיאל.

[3] לפי נוסח התנאים לרישיון עסק, בעל המפעל יאפשר למשרד לאיכות הסביבה לערוך דגימות אוויר.

[4] בתנאים של המפעל מ-2005 הוא נדרש לבצע דיגום ארובות שלושה חודשים אחרי קביעת התנאים, לצורך קביעת תדירות דיגום            שתידרש ממנו לאחר מכן. לא נמסרו לעמותה תנאים מאוחרים יותר.

[5] לא נקבעה חובת/תדירות דיגום בארובות. נקבעה חובה לבצע דיגום ארובות רק לפי דרישת המשרד להגנת הסביבה.

[6] בתנאים לרישיון עסק אין חובה לעשות בדיקות שפכים.

[7] ניטור אבק בלבד. אין חובת דיגום אוויר.

[8] למפעל אין תנאים ברישיון עסק (סיווג C).הדף עבר לכתובת חדשה