אודות

הדף עבר לכתובת חדשה

"שקט תעשייתי - מי מפקח על מפעלי תעשייה?" הוא דו"ח חדש של עמותת אזרחים למען הסביבה בגליל, שהתפרם במרץ 2010 המגלה כי רוב המפעלים במדינה עובדים ללא פיקוח, ובוחן את אופן טיפולן של רשויות הגנת הסביבה  בכל מה שקשור לפיקוח ובקרה על התעשייה במחוז הצפון. 

עמותת אזרחים למען הסביבה (אל"ס) היא ארגון  סביבתי־חברתי, המנוהל בשותפות יהודית־ערבית. הארגון  הוקם בשנת 1990 על ידי  תושבי הגליל במטרה לפעול יחד לשמירה על הסביבה ועל משאבי הטבע. בשני העשורים מאז הוקמה, הצליחה העמותה לקדם מודעות ציבורית לסוגיות סביבתיות לתמוך בעשרות קבוצות של אזרחים ולעודד מנהיגוּת בקרב הקהילות המתגוררות בצפון. הצלחנו להשפיע על התנהלותם הסביבתית של מפעלים רבים ואף להשפיע על חקיקה ועל יישומם של חוקים למען הסביבה. בשנים האחרונות הרחיבה העמותה את פעילותה אל מעבר לגבולות הגליל והיא פועלת בתחומים ארציים ומקומיים כאחד.

בעמותה יותר מ־700 חברים ומתנדבים יהודים וערבים, המחויבים לעודד קיימות להשפיע על מקבלי החלטות בתחום ולתרגם את המודעות הגוברת של הציבור לנושאים סביבתיים לעשייה משמעותית.

 
חלק עיקרי מפעילות הארגון מאז הקמתו ועד היום נסב על אזורי תעשייה בכלל ומפעלים תעשייתיים מסוימיםהואיל ומדיניותן של ממשלות ישראל לדורותיהן הייתה לקדם תעשייה בגליל כחלק מתנופת הפיתוח וההתיישבות, אנו עדים בעשורים אלה לריבוי אזורי תעשייה אשר הוקמו ללא תשתיות מספקות ובהיעדר תכנון סביבתי נכון, סמוך ליישובים ולמקורות מים שפירים.
 
הדו"חות של "שקט תעשייתי" מופקים במסגרת פרויקט "תעשייה מקיימת". משמעויות שעולות מהסקר אינם מוגבלות לצפון, אלא לשאר אזורי הארץ, שכן שיטת העבודה של הרשויות בצפון, אופיינית לשאר המחוזות במדינה.
 
לכל אזרח במדינה יש תפקיד בשינוי המצב המשתקף, לשם כך הקמנו אתר מיוחד לפרסום ממצאי הדו"ח.
 
לנוחותך, לינק לעותק המודפס של הדו"ח הראשון –
להורדה והדפסה.
___________________________________
כתיבה: עו"ד ג'מילה הרדל ואכים וליאורה אמיתי
ניתוח נתונים: ד"ר ברננדה פליקשטיין
תחקיר ואיסוף נתונים: מיכל ויינטראוב
גרפיקה ומיפוי ובניית האתר: מאיסה תותרי- פאח'ורי, אילה חודרה
עריכה לשונית: דפנה שוופי
איור שער: גיא מורד