Pàgina d'inici

Les organitzacions a mesura que van desenvolupant els projectes necessiten anar mesurant, o monitoritzant, els resultats que se'n van obtenint. Els resultats d'aquestes mesures són els que han de donar pistes sobre el grau d'èxit dels projectes i processos engegats a l'organització, i també dotar d'arguments necessaris per a prendre decisions rellevants.

Les organitzacions educatives, escoles i instituts, també tenen la necessitat de mesurar el grau d'èxit dels seus estudiants, l'adequació dels seus processos educatius, o per exemple, el grau de satisfacció dels seus clients (alumnat, famílies, ...). Aquest document pretén donar eines que d'una forma senzilla permetin elaborar qüestionaris (o enquestes de satisfacció) que donin resposta a aquesta necessitat de mesurar, que també existeix en els centres educatius.

Disposar d'una eina que sigui a la vegada senzilla d'utilitzar, potent i flexible, no és fàcil. A més cal procurar que estigui a l'abast del gruix dels agents que poden tenir interès en fer-ne ús (centres educatius, docents, inspecció educativa, serveis educatius, formadors de formació permanent, ...). La proposta d'aquest document gira al voltant de l'elaboració de qüestionaris (enquestes de satisfacció) amb l'ús dels Documents de Google (Google Docs). El Departament d'Ensenyament ha contractat els serveis d'escriptori de Google i tots els docents i centres educatius disposen d'accés a partir del seu identificador XTEC.

Per a poder aplicar allò que es detalla en aquest document és necessari ser usuari de Google Docs o disposar d'un compte d'usuari a XTEC (docents i els centres educatius disposen d'aquest identificador).

És important comentar que els formularis realitzats a XTEC només poden ser compartits i contestats des de comptes de correu @xtec.cat . En canvi, si el formulari es realitza a Google Docs pot ser enviat i emplenat per tothom, accedint simplement a la URL del formulari.


Les possibilitats d'aplicació dels formularis són, entre altres: