Azala

PAISAIA NOLA ALDATU DEN DENBORAREN JOANEAN 

Paisaiaren garapena:

gizakiaren esku-hartzea ingurunean