รายวิชาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


ตารางสอน
ติดต่อ : อ.สมคิด ศิลป์วิทยารักษ์
       สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ห้องทำงาน : อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2
Email : somkid@sru.ac.th, somkid.sinw@gmail.com
Ċ
somkid sinwittayarak,
23 พ.ค. 2553 22:56
Ċ
somkid sinwittayarak,
23 พ.ค. 2553 22:56
ċ
Excel-งานงบประมาณ.zip
(22k)
somkid sinwittayarak,
1 มี.ค. 2560 22:01
ċ
VB6PortableEd.rar
(4711k)
somkid sinwittayarak,
6 พ.ย. 2552 08:27
ċ
pseudo_code_sum_odd.txt
(0k)
somkid sinwittayarak,
16 ก.ค. 2553 00:09
ċ
คำนวณอายุ.txt
(0k)
somkid sinwittayarak,
12 ก.ค. 2553 20:47
Ĉ
somkid sinwittayarak,
1 มี.ค. 2560 23:52
ć
somkid sinwittayarak,
28 ก.ค. 2557 22:00
ċ
วิธีการลงtcบนvista.txt
(1k)
somkid sinwittayarak,
23 มิ.ย. 2553 10:16
Comments