Another Day

 
 
De tube die ik voor deze les gebruikt heb is van Keith Garvey
 

Materialen:
 
 
 
 

 1. Open een nieuwe afbeelding, 600x600, wit.

 2. Kopieer Mask en plak als nieuwe laag. Hij staat gelijk goed.

 3. Kopieer Frame en plak als nieuwe laag. Hij staat gelijk goed.
    Geef slagschaduw 2,2,50,3 en herhaal met -2,-2,50,3.

 4. Kopieer Back frame en zet netjes in het frame. 1x Omlaag verplaatsen.
    Maak de bovenste laag weer actief.

 5. Kopieer Element6 en zet linksboven op het frame.
    Geef slagschaduw 2,2,50,3.

 6. Kopieer Element35 en zet rechtsonder op het frame.
    Laag dupliceren en spiegelen.

 7. Kopieer Element41 en zet onderop het frame.

 8. Kopieer Element8 en zet linksonder op het frame. Geef slagschaduw.

 9. Kopieer Element38 en zet rechts van element8. Geef slagschaduw.

10. Kopieer Element88 en zet rechtsonder op het frame. Geef slagschaduw.
    Laag dupliceren en spiegelen.

11. Kopieer Element36 en zet onderop het frame. Schuif iets naar links.
    Geef slagschaduw.

12. Kopieer Element32 en zet rechtsonder op het frame. Geef slagschaduw.

13. Kopieer Element4 en zet rechtsonder op het frame. Geef slagschaduw.

14. Kopieer Element1 en zet linksonder op het frame.
    Schuif iets naar beneden (zie vb) en geef slagschaduw.

15. Kopieer Element99 en zet rechts van de trein.
    Schuif iets naar beneden en geef slagschaduw.

16. Kopieer je tube en zet haar netjes in het frame. Laag dupliceren en
    verplaats de gedupliceerde tube tot BOVEN je framelaag. Gum weg wat er
    onder je crea uitsteekt. Geef slagschaduw 2,2,30,10. Maak de originele
    tubelaag weer actief en gum weg wat er buiten het frame steekt.

17. Zet je naam / watermerk op je crea.

18. Eventueel crea verkleinen en opslaan als jpg.
 
 
KuZzZz
© ImMoRtAl~LaDy ©
 
5 Mei 2011