DIRECTORI WEB

Recull d'enllaços amb informació diversa sobre l'aplicació del Programa d'Immersió Lingüística  (PIL)

Aquest directori web pretén aportar elements de reflexió per bastir el marc psicopedagògic d'un model d'ensenyament de llengües que afavoreixi el desenvolupament d'un bilingüisme additiu.  Això ens ajudarà a distingir  els factors que intervenen en una situació d'immersió i valorar les condicions psicopedagògiques que poden garantir uns bons resultats del PIL. 

Organització dels enllaços: La informació s'ha organitzat en diferents apartats i subapartats, amb la finalitat de presentar una informació accessible a la consulta.  Bona part dels llocs web relacionats, van acompanyats d'unes línies de presentació que donen pistes sobre el contingut enllaçat.

Procedència de la informació recopilada: El contingut d'aquest directori web és el resultat d'un treball col·laboratiu de cerca d'informació, realitzat pels alumnes que han participat en les successives edicions del curs virtual:  La immersió Lingüística: sumar i no pas restarimpartit des del Campus Virtual d'ACTE, durant l'Escola d'Estiu del 2007 al 2014.  Aquí hem aplegat bona part dels enllaços recomanats pels autors de la recerca i això fa que en aquests moments puguem disposar d'un material interessant.

Val a dir que aquest recull està en procés de construcció permanent i està previst fer-lo créixer amb la incorporació de noves aportacions realitzades pels visitants d'aquest lloc. Així, doncs, et convidem a participar activament en l'elaboració d'aquest directori.  Les propostes es remeten a la revisió  i aprovació per part de l'administradora del web. 

Esperem els teus suggeriments a: pimmersio@gmail.com  


Interculturalitat a la Xarxa  Sociolingüística a la Xarxa  ANNEX: Tractats internacionals a la Xarxa

Comments