Derde Adventszondag 14 december2008
 
Lezing: Lucas 1: 39 - 80
 
Maria is afgereist naar Juda om Elisabet te bezoeken.
Toen Elisabet de groet van Maria hoorde sprong het kind op in haar schoot en werd ze vervult met de heilige geest.
Maria bleef 3 maanden bij Elisabet en ging daarna weer naar huis.
 
Uitleg bloemschikking:
 
Vandaag is de liturgische kleur niet paars maar rose.
Het licht breekt even door!
Wat zijn ze blij en verwonderd deze 2 vrouwen.
Wat hebben ze elkaar veel te vertellen.
Maria is de witte lely in het bloemstuk en Elisabet de rode heliconia een vurige bloem. Ze is vervuld door de heilige geest.
Beide worden gedragen in hun geloof door 2 grote bladeren in de vorm van een hand.
 
Het rode puzzelstuk is de link naar het project met de kinderen.
Ook wij zijn benieuwd naar de dingen die gebeuren in deze adventsweken.
 

 Groter formaat >>>