Ventall de Serveis que ofereix el nostre Centre:

·         Activitats Complementàries

·         Socialització de llibres

·         Aula de Psicomotricitat

·         Aules Polivalents amb TIC


·         2 Aules d’Informàtica

·         2 Aula de Música

·         Sala d’Actes i TEATRE

·         Biblioteca

·        3 Laboratoris d’experimentals: 

   - Física, Química, Ciències i Artístic

·         Aula Tecnologia

·         3 pistes poliesportives

·         Camp de futbol

·         Sala d’Educació Física

·         Amplia zona verda i bosc

·    Servei de Menjador: 3 menjadors diferenciats per edats

·   Extraescolars: esportives, culturals, artístiques... organitzades per l’APA.