1.- El nostre estil Educatiu i Pedagògic

La nostra pedagogia té un estil propi que gira al voltant d’un eix “la valoració de les persones i les relacions interpersonals”, en un clima familiar, senzill i proper, com a experiència educativa integral. Relació que fomenta el respecte i l’afecte entre educands i educadors, constitueix el segell propi amb què la nostra Fundadora “Jeanne Émilie de Villeneuve”, va viure el seu compromís com a educadora i que és impuls del nostre estil educatiu.

2.- Característiques del centre

El Col·legi Immaculada Concepció és un espai formatiu al servei de l’educació cristiana.

Línies: dues

Tipus d’ensenyament:

· Concertats: Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria

·   Privat: Batxillerat (Modalitats d’humanitats i ciències socials; ciències i tecnologia; artístic)

3.- El nostre Projecte Educatiu és definit i obert, fonamentat en els valors humans i cristians.

Amb una metodologia que s’inspira en una educació integral i personalitzada.

Una “excel·lència acadèmica” que motiva i es concreta en Projectes d’aula que estimulen un aprenentatge dinàmic, cooperatiu, experimental, reflexiu i crític.

Potenciem el talem de  cada alumne, capacitats, treball corporatiu i orientem la seva projecció de futur.

Fomentem un aprenentatge multilingüe: català, castellà, anglès i francès. Implantació d’anglès a partir de P-3 i en diferents matèries, fins a Batxillerat.

Apliquem les TIC a totes les edats i a totes les àrees, fent ús de les PDI a les aules.

Motivem la cultura de l’esforç i el treball ben fet.

Eduquem en la certesa que l’alumne, si se sent acollit i valorat, pot recórrer un bon camí d’afirmació personal estimulant el propi creixement.