Atenció diversificada – Equip Psicopedagògic

·         Grups reduïts de suport.

·         Programes d’educació de l’emotivitat mitjançant les  tutories.

·         Prioritzem l’acollida, per l’Equip d’Educadors del nostre Centre, la persona dels alumnes és el més important!.

·         Afavorim el diàleg “Consell Escolar”, Família-Escola, sempre en l’objectiu del millor per a cada alumne.

·         Opció per la innovació educativa des de la perspectiva pedagògica de les Tècniques de l’aprenentatge col·laboratiu i la creació de coneixements en xarxa. (TIC-TAC)