Juridische Support Overheidsopdrachten

Bij IMERIUS zit u veilig!
IMERIUS helpt u bij het opmaken van correcte bestekken en transparante toewijzingen
Lees eerst de pagina Over IMERIUS


Nieuws

 • Vierdaagse Masterclass 8, 15, 22 en 29 mei De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten is van kracht sinds 30 juni 2017. We kunnen nu reeds een eerste stand van zaken opmaken. Hoe gaan de aankopers met deze nieuwe regelgeving praktisch ...
  Geplaatst 19 apr. 2018 03:31 door Peter Maggen
 • IMERIUS organiseert vierdaagse Masterclass 30/01, 01, 06 en 08/02 De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten is zoals jullie weten van kracht sinds 30 juni 2017.Hoe gaan de aankopers met deze nieuwe regelgeving praktisch om, vermits er wel een aantal fundamentele ...
  Geplaatst 13 dec. 2017 10:52 door Peter Maggen
 • IMERIUS organiseert vierdaagse Masterclass op 28 & 30/11 en 5 & 7/12 De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten is zoals jullie weten van kracht sinds 30 juni 2017.Hoe gaan de aankopers met deze nieuwe regelgeving praktisch om, vermits er wel een aantal fundamentele ...
  Geplaatst 6 nov. 2017 00:38 door Peter Maggen
 • IMERIUS organiseert Summerschool - 22/24/29 en 31 Augustus De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten is zoals jullie weten van kracht sinds 30 juni 2017.Hoe gaan de aankopers met deze nieuwe regelgeving praktisch om, vermits er wel een aantal fundamentele ...
  Geplaatst 10 aug. 2017 03:35 door Peter Maggen
 • Nieuwe Europese drempelbedragen vanaf 1.1.2014 http://16procurement.be/nl/ministeriele-besluitenReferte: MB van 18.12.2013Nieuwe drempels voor de "klassieke sectoren":| 5.186.000,- voor Werken Opdrachten|   134.000,- voor Leveringen en Dienstenopdrachten ...
  Geplaatst 8 jan. 2014 11:45 door Peter Maggen
Berichten 1 - 5 van 9 worden weergegeven. Meer bekijken »

IMERIUS INTRANET
(Enkel voor leden)

Nieuw / Nieuwe begrippen / Trefwoorden

 • Nieuwe Wet - Nieuwe Termijnen Open Europese procedure (Art. 46 KB1) Minimum termijn voor indienen offerte Voorwaarde 52 Geen 45 e-Pub 40 e-Pub & e-Bestek 22 Vooraankondiging (>52 <365) 15 Vooraankondiging (>52 <365 ...
  Geplaatst 15 jul. 2013 22:54 door Peter Maggen
 • Chronologie IMERIUS heeft het proces overheidsopdrachten in een schema gegoten.  U kan het hieronder downloaden (Chronologie.pdf).Bijgewerkte versie: Met de drempelbedragen van toepassing sinds 1.1.2014
  Geplaatst 2 apr. 2014 01:50 door Peter Maggen
 • Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure Referte: KB1 - Art. 2 3°Dit is een nieuwe procedure die enkel in de Belgische regelgeving voorkomt.  Procédure négociée directe in het Frans. De vereenvoudigde onderhandelingsprocedure heeft de volgende kenmerken ...
  Geplaatst 14 jul. 2013 06:17 door Peter Maggen
Berichten 1 - 3 van 31 worden weergegeven. Meer bekijken »

Belang van overheidsopdrachten

Belang van overheidsopdrachten

Het belang van overheidsopdrachten voor onze economie is onmiskenbaar. Overheidsopdrachten zijn goed voor 16.3% van BBP van de Europese Unie of circa 40.000 opdrachten per maand en vormen dus een belangrijk onderdeel van de Europese economie.

Moet de wet overheidsopdrachten door elk bestuur worden toegepast?
Praktisch geen enkel bestuur ontsnapt eraan. Federale, regionale of lokale besturen, instellingen opgericht door deze overheden, en nog vele andere besturen (OCMW's, Intercommunalen, Kerkfabrieken) moeten de wetgeving overheidsopdrachten toepassen bij het verwerven en uitvoeren van werken, leveringen of diensten.

De wetgeving overheidsopdrachten wordt er echter niet eenvoudiger op!

Sinds het bestaan van de regelgeving overheidsopdrachten is de toepassing er steeds complexer en uitgebreid op geworden. Nieuwe procedures ontstaan door de verdere digitaliseringgolf en de roep naar flexibiliteit. Huidige procedures worden verfijnd, de klachtenprocedures worden verder uitgewerkt, en vele andere nieuwigheden komen eraan.

De nieuwe wet overheidsopdrachten van 15 juni 2006 is daarom het resultaat van de verplichte omzetting van de nieuwe Europese richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG. Deze wet is in werking getreden op 1 juli 2013.