КОГА СЕ ПОЛУЧАВА НАСЛЕДСТВЕНА ПЕНСИЯ
 
 
 

На 54 години съм и работя по трудово правоотношение. Миналата година почина съпругът ми, който беше пенсионер. Интересува ме имам ли право на наследствена пенсия и какви са условията за получаването й.

Въпрос на Й.А.

 

 

 

 

Съгласно чл.82, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта за пенсиониране, определена от кодекса, или преди тази възраст, ако е неработоспособен.

 

В писмото си споменавате, че работите по трудово правоотношение, от което правим извода, че не сте неработоспособна. Така за вас единственото изискване ще бъде да сте на 55 навършени години. Необходимо е да сте на поне 55, тъй като съгласно чл.68, ал.1 и 2 от КСО възрастта за пенсиониране на жените от 2009 година нататък е 60 години.

 

Размерът на наследствената ви пенсия ще зависи от вида и размера на пенсията, която е получавал покойния ви съпруг, както и дали има други лица с право на наследствена пенсия (деца или родители на починалия) и дали те отговарят на условията за отпускане и получаване на наследствена пенсия.

 

В наследствени не могат да преминават единствено следните видове пенсии, получавани от починалия: пенсия за гражданска инвалидност (чл.87 КСО), социална пенсия за старост (чл.89 КСО), социална пенсия за инвалидност (чл.90 КСО), пенсия за особени заслуги (чл.91 КСО) и персонална пенсия (чл.92 КСО).

 

 

 

 

Този сайт съдържа единствено обща юридическа информация. По всеки конкретен казус следва да бъде търсен съвет от адвокат.

Всички права върху тази статия са запазени и тя по никакъв начин не може да бъде възпроизвеждана.

 

2009 (c) www.ImatePravo.info

Comments