ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ И ОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИС 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 142, АЛ.1 ТЗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този сайт съдържа единствено обща юридическа информация.

По всеки конкретен казус следва да бъде търсен съвет от адвокат.

2009-2010 (c) www.ImatePravo.info

 
 
 
 

 

 

 

 
Comments