Επιτροπή τράπεζας αίματος

Βάση κανονισμού λειτουργίας της τράπεζας αίματος (Άρθρο 8, παρ.1) η πρώτη επιτροπή διαχείρισης (τριμελής), καθορίζονται από το Δ.Σ. του Συλλόγου και είναι:

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
 Κακογιαννάκης Ελευθέριος6972924296 2331072087
 Αλιγιζάκης Στυλιανός 6944450764     2331042279
 Λεκανίδης Ευστράτιος 
 6947838438     2331022984