la Gràcia de les idees

La Mostra d'Entitats de Gràcia, malgrat, gràcies o aprofitant el "vent" que dissabte dia 10 va tirar per terra tantes il·lusions de les persones, entitats i organitzacions, es van quedar en un somni

 ...... buscant idees per recuperar el somni

 

una idea 

jo la veig , la Mostra,  en el món de la Xarxa

una exposició virtual que contingui tot allò que pensavem veure i disfrutar el dissabte dia 10 i el diumenge dia 11: divulgació d'activitats i projectes, debats i tallers, presentació de propostes 

 

Veig que les Entitats han donat un gran pas en l'ús de les Noves Tecnologies, en les eines de la Comunicació,  i en conèixer els seus atractius i algunes de les seves possibilitats.

Els mitjans de Comunicació, premsa, revistes, botlletins, ràdio TV i portals d' Internet s'han "apuntat" i no deixen de fer reportatges i redactar notícies. Les Persones, són les protagonistes i les qui fan les coses.

L'Ajuntament (el districte) aprofita la ben entesa per impulsar l'ús d' Internet entre els seus empleats, policia local, regidors, equips de neteja, escoles, guarderies, comerços, proveïdors,  la Comunicació i la participació, es mostra com a model d' impuls de la Societat de la Informació i avança cap el e-Governament ..... amb l'Ajuntament de la Ciutat (la Casa Gran) li ajuda a crear models d'impuls de Barcelona BarriXBarri.

Les Grans empreses amb establiments als barris del districte tenen l'oportunitat de col·laborar amb recursos i troben un retorn atractiu gràcies a l' impacte mediàtic , rentabilitzen el seu Patrocini.

Els comerços col·laboren, participen  i tenen la oportunitat de donar a conèixer allò que ofereixen.


Les Entitats contribueixen divulgant els seus espais a Internet o creant-los si no els tenen i adequant-los a l'actualitat (si el que tenen està demodé).

  


 la Gràcia de les il·lusions