Trimgruppa

Trimgruppa kan tilby varierte aktivitetar blant anna:
 
  • Barnetrim
  • Friidrett
I tillegg arr. trimgruppa fridrettstemne, terrengløpskarusell, cupar, m.m.
 
Kontakt informasjon:
 
Leiar Trim gruppa trim@ilsand.no Einar Gråberg  40000927