Reiserekning

Nytt reiseregulativ for Idrettslaget Sand vart vedtatt på siste styremøte i 2017.
Reiseregulativet er gjeldande frå 01.01.2018.

Under finn de skjema for utfylling av reiserekning.
Reiseregulativet er oppført på side to.

Reiserekninga skal attesterast av gruppeleiar før innsending til kasserar.
Ċ
Leiar ILsand,
19. mai 2021, 22:40
Comments