Lovnorm for IL Sand

Gjeldande lovnorm for IL Sand er vedtatt av styret i idrettslaget 04.12.2019 og bekrefta av årsmøtet den 27.05.2020.

Lovnorma er gjeldande frå 01.01.2020
Ċ
Leiar ILsand,
3. jun. 2020, 22:55