Bli medlem !

Alle som skal nytta seg av dei tilboda som IL Sand kan tilby skal vera medlem av idrettslaget.
Du kan bli medlem ved levere inn skjemaet "Registreringsskjema IL Sand" som ligg som vedlegg på denne sida til trenar/leiar av aktiviteten ein er med på.
Du kan også melde deg inn ved å kontakta leiar@ilsand.no
 
Opplysningar me treng ved innmelding er:
  • Namn
  • Fødselsdato
  • Adresse
  • E-post adresse
  • Telefonnummer
  • Kva aktivitet ein er med på
 
 
MEDLEMSKONTINGENT
 
Enkeltmedlemsskap kr 350
 
Familiemedlemsskap kr 650
 
Støttemedlemsskap kr 100
 
 
VELKOMMEN !
Ċ
Leiar ILsand,
31. jan. 2019, 00:14
Comments