Bli medlem !

Alle som skal nytta seg av dei tilboda som IL Sand kan tilby skal vera medlem av idrettslaget.
Du kan bli medlem ved levere inn skjemaet "Registrering IL Sand" som ligg som vedlegg på denne sida til trenar/leiar av aktiviteten ein er med på.
Du kan også melde deg inn ved å kontakta kasserar@ilsand.no. Opplysningar vi treng ved innmelding er:

Namn
Fødselsdato
Adresse
e-post adresse
telefonnummer
Kva aktivitet ein er med på

 
MEDLEMSKONTINGENT
 
Enkeltmedlemsskap kr 350
 
Familiemedlemsskap kr 650
 
Støttemedlemsskap kr 100
 
 
VELKOMMEN !
Ċ
Leiar ILsand,
3. feb. 2014, 09:30
Comments