Bli medlem!!

Alle som skal nytta seg av dei tilboda som IL Sand organiserar skal vera medlem av idrettslaget.

Ønsker du å bli medlem kan du registrera deg direkte ved å klikke her!

Alternativt kan du:
  • Bli medlem ved å levere inn skjemaet "Registreringsskjema IL Sand" som ligg som vedlegg på denne sida til trenar/leiar av aktiviteten ein er med på.
  • Du kan også melde deg inn ved å kontakta nestleiar@ilsand.no. 
 
Opplysningar me treng ved innmelding er:
  • Namn
  • Fødselsdato
  • Adresse
  • E-post adresse
  • Telefonnummer
  • Kva aktivitet ein er med på
 
 
MEDLEMSKONTINGENT*
 
Enkeltmedlemsskap kr 350
 
Familiemedlemsskap kr 650 (inkluderer familiemedlem inntil det året ein fyller 20år)
 
Støttemedlemsskap kr 100
 
*I tillegg til å betala medlemsavgift må ein pårekne å bli oppsett på ei vakt i Suldalshallen pr. skuleår som ein del av vår dugnad for å kunne nytta hallane på kveldstid.
 
VELKOMMEN !
Ċ
Leiar ILsand,
3. jun. 2020, 23:51
Comments