IL SAND‎ > ‎

Dokumentmal

Styret i IL-Sand har utforma ein dokumentmal og ein brevmal til bruk når dei ulike gruppene eller styret skal gi ut informasjonen til sine medlemmer.

Hovudhensikten med dette er å synleggjera våre sponsorar på ein betre måte samt å være til hjelp for dykk som skal gi ut informasjon.

Kvar og ein redigerer dokumenta for å få ønska innhald, men topptekst/bunntekst skal behaldast uendra.

ĉ
Leiar ILsand,
25. sep. 2019, 04:21
ĉ
Leiar ILsand,
25. sep. 2019, 04:21
Comments