Списак улица - Глогоњ

 Назив улице

 Стари назив

 Забрањен саобраћај за моторна возила

 4. октобар - -
 8. марта - -
 29. новембра - -
 Београдска - -
 Бориса Кидрича - -
 Жарка Зрењанина - -
 ЈНА - -
 Млинска - -
 Ослобођења - -
 Партизанска - -
 Први мај  - -
 Пролетерска - -
 Тамишка - -
 Трг Маршала Тита  - -
 Школска  - -
Comments