OHJE ja projektin kuvaus

Tavoitteena on...

Tavoitteemme on saada aikaan opas ilmiöpohjaisen oppimisen toteuttamiseen ylissivistävässä opetuksessa. 
  • Opas on suunnattu opettajille ja rehtoreille. 
  • Oppaassa kuvataan pilottitoteutuksia ja jäsennellään näissä saatuja kokemuksia. 
  • Ilmiöoppimista tarkastellaan oppijan, opettajan ja koulun hallinnon näkökulmista. 
  • Oppaassa pohditaan opetussuunnitelman toteuttamista ilmiöpohjaisissa oppiaineita yhdistävissä toteutuksissa. 
  • Myös arviointiin sekä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvät näkökulmat ovat mukana.

Tarkoitus (missio)

  • Konkreettinen opas
  • Helppo lukea ja täydentää
  • Innostava ja pedagogisesti perusteltu

Ohje: kuinka toimitaan

Pääset mukaan kirjoittajaksi ottamalla yhteyttä Gmail: rongas.anne tai puhelimitse 040 5181 229. Kirjoittaminen toteutetaan etäyhteistyönä. Voit lähettää tekstejä helposti lomakkeella.

Pidämme marraskuun 2013 ajan maanantaisin klo 8 ja tiistaisin klo 15 tunnin mittaisia suunnittelu- ja kirjoittamistuokioita (ks. aikataulu), jolloin olemme yhteydessä Adobe Connectin välityksellä (sankaluurit tarpeen): http://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/avo/. Tarpeen mukaan voimme sopia lisää yhteistuokioita.

Tämä Google-sivusto toimii kirjoittamisprojektin kotipaikkana. Teksti tuotetaan sivustolle, sisällysluettelossa näkyville sivuille. Sisällysluettelon pääsivut ovat luonnoksia, ja niitä voidaan kirjoittamisen edetessä muokata. Sivujen alle voi lisätä alasivuja (sisällysluettelo on manuaalinen, joten uudet sivut pitää sijoittaa käsin, pyydä apua tarvittaessa Gmai: rongas.anne).

Kirjoittamiskohteiden työnjako taulukossa.

Voit heitellä ajatuksen poikasia, ideoita ja luonnostekstiä myös ilman kirjautumista Google-dokumenttiin, jonka linkin löydät  Luonnostelua-sivulta.


Creative Commons
Opas on lisenssoitu Creative Commons -lisenssillä BY-SA. Lisenssi näkyy oppaan sivupalkissa. Tutustu lisenssiin. Lisenssi antaa muille oikeuden käyttää lisenssin mukaan tämän oppaan sisältöjä. Laajempia käyttöoikeuksia varten käyttäjät joutuvat pyytämään luvan kaikilta kirjoittajilta. Siksi on tärkeää, että lisäät tietosi Kirjoittajat-sivulle.

Comments