Ilmastoinnin huolto ja korjaus

Kylmäainemäärää ei voi määrittää mittaripaineita katsomalla, yleensä ainoa kelvollinen keino on käyttää kylmäaineet laitoksen ulkopuolella esimerkiksi huoltopullossa ja punnita se, oikea kylmäainemäärä lukee auton konehuoneessa valmistajan asentamassa tyyppikilvessä.

Käytämme laadukasta Bosch ilmastoinninhuoltolaitetta, jossa laitteisto tarkastetaan vuodon varalta, lisätään tarvittaessa kylmäainetta ja kompressoriöljyä. Huollossa laitteistolle tehdään vuototesti, jossa putkiston paine imetään ulkoilman paineen alapuolelle ja katsotaan, tuleeko järjestelmään ilmaa mahdollisesta vuodosta.

Auton ilmastointilaitteessa on tyypillisesti kaksi huoltoliitintä. Toinen sijaitsee korkeapainepuolella lauhduttimen ja paisuntaventtiilin välissä ja toinen matalapainepuolella höyrystimen ja kompressorin välissä. Näissä liittimissä vaikuttavia paineita oikein tulkitsemalla voidaan helposti löytää esim. lauhdutinpuhaltimien toimimattomuus. Mikäli lauhdutinpuhallin ei toimi, lauhdutin ei pysty jäähdyttämään kylmäainekaasua nesteksi riittävän tehokkaasti ja ilmastointilaitteen jäähdytysteho laskee, sillä heikkotehoinen lauhdutus aiheuttaa järjestelmän korkeapainepuolen kovan paineennousun ja paisuntaventiilille menevän nesteen lämpötilanousun. Kunnossa olevassa ilmastointijärjestelmässä puhaltimet käynnistyvät noin +35*C asteen lauhtimislämpötilan kohdalla (R134a 7,8bar), lauhtumislämpötila ei voi olla alhaisempi kuin lauhdutinkennon läpi kulkeva ilma. Mikäli paine nousee yli 20 baariin, ylipainekytkin kytkee kompressorin pois käytöstä. Tällä estetään järjestelmän rikkoutuminen liian korkean paineen takia. Tärkeää onkin tarkkailla paineen vaihtelua ilmastointilaitteen koekäyttövaiheessa.


Teemme Ilmastointihuoltoja seuraaviin merkkeihin:

Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo