MAGUNKRÓL

A honlap feltöltés alatt...


A weboldal az " Új Illuzionisták Virtuális Társaságának" oldala. 
Ha azt kérdezzük, kik is alkotják ezt a társaságot, a válasz nem egyszerűen néhány személy felsorolása, megjelölése lesz. 
Az eligazodást leginkább az a - háttérfilozófiát kifejezni próbáló - két szó segíti, miszerint a célunk "látni és láttatni". Ennek tükrében az Új Illuzionisták Virtuális Társaságába egyrészt beletartoznak mindazok, akik valamilyen alkotásukon keresztül, - a honlap keretei között - megmutatják azt, hogy miként is látják a körülöttünk lévő világot. 
A Társaság tagjai lehetnek továbbá azok is, akik az oldalt rendszeresen látogatják, észrevételeikkel reflektálnak az ott megismert tartalomra, s ezáltal belépnek abba az alkotóközösségbe, amelyben már nem különül el a láttató és a látni akaró, hiszen ebben a dialektusban a befogadóból - véleménye révén - alkotó-, az alkotóból pedig a műve által kiváltott hatást-, s ezzel egy újabb világlátást megismerni kívánó befogadó lesz. 
A "Társaságnak" tehát bárki tagja lehet, formálisan azonban ennek feltétele, hogy az aktuális tagság elfogadja. 

A honlapot folyamatosan fejlesztjük, várunk minden kritikát, építő jellegű javaslatot az illuzio.hu@gmail.com címre.

További részletek, információk, szolgáltatások az oldal készítõjéről

Még néhány szó az Illuzionizmusról.
Bakos Ferenc megközelítésében (Idegen szavak és kifejezések szótára) az illuzionizmusnak két jelentése van: 
egyrészt a külvilágot csak látszatnak, illúziónak vélő idealista tan, másrészt a valóság-, illetve a térbeliség megtévesztő látszatát keltő fal-, valamint mennyezetkép festését gyakorló művészi irányzat.

A meghatározások és definíciók nagyon sajátos "világlátásként" vannak jelen életünkben. Olyan világlátásként, amely megpróbál minket kicsit megkötözni, rendszerezett, összegző étket kínálva, de ugyanakkor - semlegessége révén - sokféle látásmódot is elindíthat. Az előző meghatározás számunkra - kissé leegyszerűsítve - azt jelenti, hogy az illuzionizmus olyan "valami", amely egyfelől a valóságosnak gondolt dolgokról megpróbálja bebizonyítani, hogy hamisak, másfelől olyan valóságot láttat, ami igazából nem is létezik.
Ebből adódóan a világ sokkal izgalmasabb, és sokkal többféle dolgot rejt magában, ha megengedjük magunknak, hogy valamely dolog ne csupán egyfajta tudományosan letisztított, konzervdobozba zárt jelentést hordozzon - ha vállalkozunk arra, hogy a körülöttünk lévő világot sokféle szemüvegen (pl. 3D-s anaglyph) keresztül szemléljük. Valamennyi szemüveg egy-egy miénktől eltérő szubjektív világlátás. Ezt szeretnénk kínálni a Web-oldalon keresztül, megjelenési felületet biztosítva a köztünk-bennünk élő "illuzionisták" alkotásaink, gondolatainak.

Budapest, 2002.
Comments