CV english‎ > ‎

CV shqip

EDUKIMI

1992-1996  Diplomuar në Universitetin e Tiranes, Fakulteti Ekonomik në fushen e Administrim Biznesit, Profili Administrim Publik me titullin ADMINISTRATOR BIZNESI.

1999-2001  Master, Universiteti i Tiranës, në fushën e Manaxhimit të Biznesit

05/07/2003  Kualifikimi pas Universitar, Edukim në Distancë, Marketing i Avancuar, Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Tiranës,

28/05/2006   Certifikatë , Shoqata e Kontabilisteve dhe Financierëve të Shqipërisë.

04/12/2006   Doktor i Shkencave Ekonomike

Shtator 2009 Titulli Docent   

 

EKSPERIENCA PROFESIONALE

 1997-1998   As/pedagog i jashtëm në Fakultetin e Tregëtisë,Universiteti Ismail Qemali i Vlorës

1998-1999  As/pedagog me kohë të plotë në Fakultetin e Tregëtisë,Universiteti Ismail Qemali i Vlorës

1999-2004 Pedagog i brendshëm, Fakulteti i Tregëtisë, Universiteti Ismail Qemali i Vlorës

1999-2001  Përgjegjës i Seksionit të Manaxhimit, Departamenti i Biznesit, Fakulteti i Tregëtisë, Universiteti Ismail Qemali i Vlorës

2000-2001 Dekan, Fakulteti i Tregëtisë, Universiteti Ismail Qemali i Vlorës (emërim)

2001-2004  Dekan, Fakulteti i Tregëtisë, Universiteti Ismail Qemali i Vlorës (zgjedhje)

2002-2004  Anëtar i Senatit, Universiteti Ismail Qemali i Vlorës

2002-2004  Anëtar i Bordit, Buletini i Universiteti Ismail Qemali i Vlorës

2004   Drejtor i ProCredit Bank, Sarandë

2004-2005   Pedagog i jashtëm, Fakulteti i Tregëtisë, Universiteti Ismail Qemali i Vlorës

 2004-2005  Administrator i Qendrës së Konsulencës së Biznesit “Biznes Plus” shpk,Vlorë.

2004-2005   Docent ne Kursin Pas-Universitar,2004-2005,Progetto “Stride One”, CEFAL Bologna,Universita di Valona, Universita di Roskilde (DK), Universita di

Bolonja.

2005-2011    Pedagog me kohë të plotë, Fakulteti i Tregëtisë, Universiteti” Ismail Qemali” i Vlorës 


Lektor në lëndët:

Ø               Sistemi 3 vjecar

·         Biz 242,Manaxhimi i Burimeve Njerëzore, 1998-2011

·         Biz 336,Biznes Ndërkombëtar, 1999-2011

·         Administrim Ndermarrje, 2005-2008

·         Biz 343 Drejtim Operacionesh, 2010-2011

·         Menaxhim Projektesh 2010-2011

Ø               Master Niveli i Pare

a)Sipermarrja ne Turizem

·        FIN 411, Financa dhe kontabiliteti per Manaxheret , 2009-2010

b)Administrim Publik

·        Biz 421, Rregullimi kontraktual i punes dhe konflikti manaxherial ne administraten publike,2010-2012

·                Biz 410 Njohuri baze ne administrimin publik 2011-2011

 

  TË NDRYSHME

·         Njohuri kompiuterike për programet e mëposhtme:

1.      Microsoft Windows

2.      Microsoft Word

3.      Microsoft Excel

4.      Microsoft PowerPoint

5.      Microsoft Access

Pranë Infosoft Software Developer, 16/02/2006, Tiranë

   

Shënim:

1.      Për paketën e Microsoft Office janë zhvilluar trajnime edhe në 1994, pranë International Computer Company, Tiranë

2.      Aktualisht perdor Windows Vista dhe Microsoft Office 2007  

·         Trajnimi për Shfrytëzimin e Rrjetit Informatik Universitar, Organizuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Banka Botërore, Tiranë 2001.

·         Njohuri për programet:

1.      Macromedia Dreamweaver (perdoret per krijim te faqeve te internetit)

2.      Kompozer (Open source per krijim te faqeve te internetit)

3.      Microsoft Publisher

4.      Microsoft Outlook

5.      Microsoft Frontpage

6.      Resume Maker (perdoret per burimet njerezore)

7.      Smart Draw(perdoret per burimet njerezore)

·         Njohuri informatike per qellime mesimdhenie dhe perdorimi ne fushen e ekonomise ne nivelin shkelqyeshem.

o   Krijimin e faqeve te internetit

o   Krijimin dhe perdorimin e forumeve per qellime mesimore

o   Krijimin dhe perdorimin e testeve on-line per studentet

o   Aplikimin e mesimeve on-line per studentet

·         Njohuri për programin e hartimit të planeve të biznesit: Business Plan Pro

·         Njeh shumë mirë programet e mbajtjes së kontabilitetit të informatizuar si:

o   Kontabiliteti i Informatizuar Alpha 8.1, Instituti i Modelimeve në Biznes, Tiranë

o   Programi Alpha Shop

o   Kontabiliteti i Informatizuar Alpha Platinum, Instituti i Modelimeve në Biznes, Tiranë

o   Kontabiliteti i Informatizuar: Financa 4.0, 06/03/2006, Infosoft Software Developer, Tiranë

o   Kontabiliteti i Informatizuar: Finaca 5.0, 13/03/2006, Infosoft Software Developer, Tiranë.

o   Programi për bizneset e vogla: POS-AL, Point of Sale-Albania,Tiranë

o   Programi për bizneset e vogla: ProBar, ProMarket, Programe Shqip,Tiranë

o   Programi i kontabilitetit të informatizuar Bilanc 2008, Bilanc 2009, TPK Solution, Tiranë

o   Program per bizneset e vogla: financaExpres

 

·         Çertifikatë për pjesëmarrje në Seminarin: Etika e biznesit në Universitet Shqiptare, (organizuar nga IDRA nën mbështetje të OSCE) 18-19 Dhjetor 2003, Tiranë

·         Çertifikatë për pjesëmarrje në Seminarin 1 ditor: Custom Relationship Management, 04/07/2009

 

·         Gjuhët e huaja

o   Italisht ( e mbrojtur,Nota 9), Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Tiranë

o   Anglisht (përdoret si gjuhë kërkimore)

 

 

 

ARTIKUJ

  Reviste Ekonomike (botuar)

1.      Zhvillimi i marrëdhënieve të punës në Shqipëri, Fakultetit Ekonomik  UT,  Ekonomia dhe Biznesi Nr 1(9), 2002, Tiranë, faqe 149-165

2.      Kushtet e punës në firmat e ndërtimit,  Ekonomia dhe Tranzicioni, Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, Nr 4(34), Tetor-Nëntor-Dhjetor 2002, Tiranë, faqe 71-86.

3.      Marrëdhëniet e punës në banka në qytetin e Vlorës, Fakultetit Ekonomik  UT,  Ekonomia dhe Biznesi ,Nr. 3 (23) Shtator – Dhjetor 2006, Tiranë, faqe 315-320

4.      Manaxhimi i sezonit turistike fillon nga gjërat konkrete, Ekonomia dhe Tranzicioni, Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, Nr 2 (49), Prill-Qershor 2007, Tiranë, faqe 26-35

5.      Kontabiliteti i informatizur dhe kontributi në përballimin e sfidave të biznesit Ekonomia dhe Tranzicioni, Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike,Nr 3(50) Korrik-Shtator 2007 ,Tirane faqe 27-34

6.      Planet Marketing dhe ndikimi i tyre mbi bizneset, artikull tek Ekonomia dhe Tranzicioni, Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, Nr. 4 (51), Tetor-Dhjetor 2007, Tirane faqe 91-105

7.      Menaxhimi i te padukshmes duke menaxhuar te dukshmen, Ekonomia dhe Tranzicioni, Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, (autor i pare),Nr 2 (57), Prill-Qershor 2009, faqe166-174

8.      Network-et social: Fuqizojne njerezit dhe bizneset, Ekonomia dhe Tranzicioni, Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, Nr 3(58), Korrik-Shtator 2009,faqe 46-52 

9.      Semundje e menaxhereve te koheve moderne: Keqmenaxhimi i kohes, Ekonomia dhe Tranzicioni, Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, (autor i pare),Nr 5 (60),Viti 2009, faqe11-194

  1. Vlera ekonomike e jetes njerezore,Ekonomia dhe Tranzicioni, Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, Nr 3(63), 2010,faqe 147-157 (autor i pare)


Revista

1.      Himara dhe sezoni turistik 2003, Revista  “Monitor”, 16 Prill 2003, Nr 16(67), Tiranë

2.      Menaxhimi i monumenteve të kultures dhe turizmi kulturor-S.O.S.(artikull, Revista “Monitor”, 30 Prill 2003,Nr 17(69) ,Tiranë)

3.      Menaxhimi i mbeturinave në Parkun Kombëtar të Llogarasë, Revista “Monitor”, 14Maj 2003, Tiranë, Nr 18(71))

4.      Turizmi në Sarandë, realitete dhe sfida,  Revista Monitor, Nr 32 (288), 22 Gusht 2007, Tiranë

5.      Udhëtimi pjesë që duhet manaxhuar në pushimet tuaja, Revista Monitor, Nr 34 ( 290), 29 Gusht 2007,Tiranë

6.      Kontabiliteti i informatizuar dhe sfidat e biznesit,  Revista Monitor, Nr 45 (301), 14 Nëntor 2007, Tiranë

7.      Me shume marketing-Marketingu i qendrave që merren me software-et e kontabilitetit të informatizuarRevista Monitor, Nr 51 (307), 26 Dhjetor 2007, Tiranë

8.      Si te hartojme nje plan marketingu, Revista Monitor, 23 Janar 2008, Nr 3 (310),Tirane

9.      Stresi dhe efektet e tij mbi individin, Revista  Monitor, 9 Mars 2008,Tirane

10.  Biznes: Planet e zgjuara, Revista Monitor, 25 Qershor 2008, Nr 25, (332), (Autor i pare)

11.  Biznese ne krize, ja rruga drejt suksesit, Revista Monitor ,20 Gusht 2008, Nr 33(340) (Autor i pare)

12.  Keqmanaxhimini i kohës suaj sëmundje e kohëve moderne dhe vrasëse e ambicjeve tuaja, 24 Shtator 2008, Revista Monitor,Nr 38(345), (autor i pare),

13.  Rrjetet sociale dhe marketingu politik ne Shqiperi, Monitor, 25 Maj 2009, Nr 20 (379) (autor i pare)

14.  Rrjetet social nje revolucion ne komunikimin publicitar, Monitor, 31 Gusht 2009, Nr 34 (393) (autor i pare)

 

KONFERENCA

   

Te botuara

1.      Roli i manaxhimit në zhvillimin rajonal, referim në Konferencën “Zhvillimi Rajonal i Qarkut Vlorë”, 07/12/2000, Botuar në Buletinin Nr2, Universitetit të Vlorës, Prill 2002,faqe 11-17

2.      Zhvillimi i turizmit në rajonin e Vlorës kërkon një manaxhim më serioz të mjedisit, referim ne Konferencen  “Mjedisi Turizmi dhe zhvillimi i rajonit të Vlorës“, Organizuar nga Universiteti i Vlorës dhe Ministria e Mjedisit, I.Lipi,K.Lapa,17 Qershor 2002,Vlorë,faqe 59-62

3.      Software-t në Shqipëri e Kosovë dhe ndikimi i tyre në zhvillimin e biznesit (autor i pare)Instituti i Financave te Kosoves, Konferenca e Shtatë Ndërkombëtare, Biznesi dhe Punësimi,“Inpact of the European integration procces on the development of business and on the increase of the employment in Kosova and in their transitional economy countries,

     9 – 10 Tetor 2008, Prishtinë,Kosove, ISBN 978-9951-8698-6-7,faqe 299-309

4.      Incentive Systems of Human Capital-Labor Market Challenge, (autor i pare), International Conference, Econimic and Social Challenges and Problems,11-13 December 2008, Faculty Economy , University of Tirana, ISBN 978-99943-45-95-3,faqe 201-212

  1. Roli i manaxhimit në zhvillimin rajonal, referim në Konferencën “Zhvillimi Rajonal i Qarkut Vlorë”, 07/12/2000, Botuar në Buletinin Nr2, Universitetit të Vlorës, Prill 2002,faqe 11-17
  2. Zhvillimi i turizmit në rajonin e Vlorës kërkon një manaxhim më serioz të mjedisit, referim ne Konferencen “Mjedisi Turizmi dhe zhvillimi i rajonit të Vlorës“, Organizuar nga Universiteti i Vlorës dhe Ministria e Mjedisit, I.Lipi,K.Lapa,17 Qershor 2002,Vlorë,faqe 59-62
  3. Albanian Economy-Quo Vadis (autor i pare)Instituti i Financave te Kosoves, Konferenca e Nente Ndërkombëtare, Biznesi dhe Punësimi,“Inpact of the European integration procces on the development of business and on the increase of the employment in Kosova and in their transitional economy countries, 7–8 Tetor 2010, Prishtinë,Kosove, ISBN 978-9951-567-00-8,faqe 275-288
  4. Workplace Mobbing and Albanian Workplace, International Conference "Economies in transition-during and after" 4 December 2009 , Conference Proceedings, ISBN: 978-99956-02-47-5,Shkoder 2010, page 242
  5. Insihts in Finance Economics and Business Research and the Challenges of the new Millenium, 2 International Schentific Conference , ISBN 978-9928-105-87-5 , Conference Proceeding, 17-18 Qeshor 2011, Vlore,  Autor i pare
  6.  Tourism- A novel read only by a few chapters, 1st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 23-24 Semptember 2011 Gjirokaster, Albania (autor i pare)

 

Botuar Abstrakti

1.      Turizmi në Shqipëri, zhvillimet e deritanishme dhe perspektiva për të ardhmen-Qarku Vlore-Poster, Konferenca e III Nderkombetare e Alb-Shkenca (Mbeshtetur: Kryeministria e RSH, MASH,Ministri e Arsimit e Kosoves,UNDP Programi Brain Gain,Ministria e Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave,Caritas … etj), SHKENCA NE SHERBIM TE SHOQERISE SHQIPTARE, Tirane 1-3 Shtator 2008 (autor i pare) ISBN 978-99943-47-803,425-426

2.      Softwaret-Ndikimi i tyre ne hartimin e planeve te biznesit dhe ne zhvillimin ekonomik, Konferenca e III Nderkombetare e Alb-Shkenca, (Mbeshtetur: Kryeministria e RSH, MASH, Ministri e Arsimit e Kosoves, UNDP Programi Brain Gain, Ministria e Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave,Caritas … etj), SHKENCA NE SHERBIM TE SHOQERISE SHQIPTARE, Tirane 1-3 Shtator 2008 (autor i pare) ISBN 978- 99943-47-803,faqe 125-126

Referuar

1.      Realiteti dhe oportunitetet e bashkëpunimit Universitet-Institucion, Biznes, Organizmat sociale në kushtet e burimeve të limituara për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë, referim në Simpozium Ndërkombëtar ,Organizuar nga Ambasada e USA në Shqipëri dhe Ministria e Arsimit), A.Ribaj, I.Lipi,(autor i dyte), 02/05/2000, Tiranë

2.      The cooperation between education and tourstic industry in Balkan-Vlora region case, International Scientific Conference “Educating from Tomorrow’s Tourism”, Article, 10-12 October 2003, Ohrid (certifikate referimi dhe certifikate pjesemarrje)

   

SEMINARE

Te botuara

1.      Evoluimi i marrëdhënieve të punës në Vlorë, referim në seminarin “Roli i privatizimit në transformimet në Shqipëri”,Vlorë, 25/05/2000, botuar në gazetën e Qëndrës së Studimeve Social Ekonomike, Nr 3,faqe 5

2.      Drejtimi i parqeve natyror në Shqipëri.Rasti i Parkut Kombëtar të Llogaras, referim në Seminar Ndërkombëtar si dhe anëtar i komitetit shkencor, ”Një plan Kombëtar i Turizmit Alternativ dhe të qëndrushëm, Turizmi i blertë dhe parqet natyrore”, 12 Korrik 2002,Vlorë,faqe 30-40

 

CIKEL LEKSIONESH

 

1.      Manaxhimi i Burimeve Njerëzore, (2000), (përdoret si literature shtesë në lëndën e Manaxhimit të Burimeve Njerëzore) Fakulteti  Ekonomisë dhe Drejtesisë, UV),Shtypshkronja “Pavaresia”

2.      Marrëdhëniet e Punës (2001), (përdoret si literature bazë në lëndën Manaxhimi i Burimeve Njerëzore), Fakultetit i Ekonomisë dhe Drejtesisë, UV), Shtypshkronja “Europrint”

  LIBRA

1.Menaxhimi i Burimeve Njerezore-Raste studimi,Ushtrime Tetor 2009 ISBN 978-99956-765-8-

2.Biznes Nderkombetar- Raste studimi, Ushtrime, Tetor 2009, ISBN 978-99956-7-5

 

REDAKTOR I VERSIONIT NE SHQIP

Zeljko Sevic, Decentralizimi Fiskal dhe Transferimi i Granteve ne vendet ne tranzicion-Nje prespektive kritike, ISBN-978-9995634-55-1, 2009 


Comments