A házak jelentése, bolygók-jegyek a házakban

A házak jelentése

A házak területe lehet kisebb, vagy nagyobb, mint 30°.
Minél közelebb van egy bolygó a házcsúcshoz, annál erőteljesebb a hatása.
Ha középen van csökken, ha a vége felé, akkor alig van hatása.
Ha az utolsó 4-5°-on, akkor már a következő házhoz tartozik.
Az I., IV., VII., X. házak orbisza (határa) nagyobb, 6°-on belül már a következő házhoz számít.
Az Asc. szerepe kiemelkedő, akkor van nagyobb szerepe, ha az Asc.-en van egy bolygó (visszafelé vagy előrefelé 6°-on belül).

Önmagunk megértése szempontjából nagy jelentősége van az I. háznak. Ez a legfontosabb ház. Ha egy házon belül több bolygó van, akor nagyobb a veszélye, hogy eltúlozzuk a dolgot, és így a személyiségi dolgok kibillent állapotba kerülnek.
Ha a házban nincs bolygó, akkor a házcsúcs által metszett zodiákus jegy uralkodó bolygójának a hatása érvényesül a házon belül.
 
Az I. ház:
- sarkalatos ház, csúcsa az Asc.
(Kos)
 - a személyiséget, a külső és belső tulajdonságot jelenti, milyen életerővel rendelkezik az egyén, alapmegnyilvánulás
A Nap az I. házban:
az életerőt, a vezetői képességet fokozza,fizikai ereje nagyobb lesz. Vállalnia kell a fény szerepét. Erőt és energiát kell sugároznia. Meleget sugároz, inspiráló amondanivalója, ami szélesíti a tudatunkat. Fel kell tudniavállalni a központi szerepet.
Túlzása: mindenáron uralkodni akar a környezetén. Tekintete nyílt, őszinte, felfelé néz. A Nap erejét a szemünkkel fókuszoljuk. A fény felvételét napokra sem tudjuk nélkülözni, mert csökken az életerő.

A Hold az I. házban:
az egyén külseje lágyabb lesz, beleérzőképessége nagyobb lesz. Minta az anyai szeretet. Lelki odaadás, befogadás. "Keblemre ölellek!" A közvetlen környezet elfogadása.

A Merkúr az I. házban:
 a gondolkodást, a kifejezőkészséget, kommunikációt jelöli. A kapcsolatteremtés, a sokirányú ismeretség van előtérben. Mindenfelé való nyitottság, fejlett kritikai érzékkel meg tudja különböztetni a fontosat a kevésbé fontostól. Képes arra, hogy igen magas szellemi ideákat egyszerű köntösben tálaljon. Barátkozó, nyílt, őszinte ember.
Túlzása: rengeteg információt összegyűjt, de csak a felületén marad meg. Nincs a külcsínben belső tartalom. Könnyed a helyváltoztatókészsége. Élete elintézetlen dolgok sorozatából áll.

A Vénusz az I. házban:
békés, diplomatikus, érzelmes, szépség, harmónia, esztétikum, művészet. Kifejezetten női rész. Mindenét odaadja, önmagát adja oda, anyává válás feltétele.
 
A Mars az I. házban:
akár mások helyett is elvégzi a feladatokat. Építő erő, de fegyelmeznie kell. Erős versenyszellem, de nem ismeri a toleranciát. Akaraterő, bátorság, kifelé ható energia. Hajlamos olyan dolgokat csinálni, ami semmit és senkit nem épít.
Túlzása: magamutogató, hősködő. Bármilyen lehetetlen dolgot elvállal, annak ellenére, hogy esetleg el sem tudja azt végezni.

A Jupiter az I. házban:
a lelkiséget jelöli, a humánumot. Fontos pozíció, mindenki "liblingje". az emberek folyamatosan keresik a közelségét. Hajlamos lehet az elkényelmesedésre, arra, hogy elbízza magát. Az optimizmusa és hite vezeti az életben, a többieknek is sugározza ezt a hitet. Sok emberre kell hogy kiterjedjen a szeretete. Fokozott életigenlés, ezt rögtön visszafordítja a többi ember számára. Ez a feladata. Egyfajta szolgálat ez a többiek számára. Nem ismeri a határokat, ősbizalom.

A Szaturnusz az I. házban:
 az erőközpontokat ő maga alakította így, számára a fegyelem nagy jelentőségű dolog, ez belső ösztönzésre történik. Fék az életigenlésben, oldottságban. Kifejezetten alkalmas mások fegyelmezésére, a fegyelem tartására. Környezete számára nehéz, ha túlzásba viszi a fegyelmezést, mert nagyon törekszik a praktikumra, a formák világára. Közelében "fáznak" az emberek.
Fealadata: átformálni a Szaturnuszt Jupiterré. Ha a belső fegyelmet megteremtette magában, akkor már másokat is kevésbé akar fegyelmezni.

A Neptunusz az I. házban:
be kell látni, hogy a Neptunusz a Vénusz felsőbb oktávja.
Feladata: a határon túli, mindenek feletti feltétel nélküli szeretet. Életünk első felében a formavilágban keresik a feladatokat, itt már otthon vannak, így segíteni tudnak másoknak finoman, nagy szeretettel. Túllépni azon, ami van. Már korán megérzései vannak, de nem mer bennük bízni.

 


A 2. ház:
- a tehetség háza, a tehetséghez szükséges anyagi eszközök, az egyén képességének háza (Bika)
 - a lélek szabadságának foka (mennyire süllyed bele az anyagba)
- a formák világában kell először rendet teremteni, mert ez határozza meg a szellemet

A Neptunusz a 2. házban:
költő, de egyik napról a másikra él anyagilag.

A Jupiter a 2. házban:
sok pénz, szellemi dolgokkal foglalkozik, pénzzel támogat szellemi célokat, ha nem jól gazdálkodik vele, akkor bedugul a forrás.
 
A Szaturnusz a 2. házban:
jó pénztáros (ha neki nincs, legalább hadd fogja meg a pénzt). Ha nem talál szellemi célt, hamarabb válik veszteséggé. Másokkal betartatni a fegyelmet, megszervezi a dolgokat.


A 3. ház:
- (a mindennapi racionális) gondolkodás háza
- közvetítés, beszéd, írás, kommunikáció, kapcsolatszervezés
- a közvetlen környezetünkkel való viszony (testvér, szomszéd, rokonok)
- helyváltoztatás, kisebb utazások, közlekedés, kereskedelem.

A Szűz a 3. házban:
az írás az erőssége.

A Merkúr a 3. házban:
a beszéd az erőssége, a legrövidebb úton eljutni a célhoz, sokirányú az érdeklődése, felületes kapcsolat a rokonokkal.

A Vénusz a 3. házban:
 kifejezésmódja választékos, művészi.

A Hold a 3. házban:
 nagy mesélő, érzelmei vezérelik, közlekedése gyors.
 
A Mars a 3. házban:
nyílt, határozott, energikus, gyors.

A Szaturnusz a 3. házban:
kapcsolataiban gátolt, nem szeret beszélni, közlekedésben lassú, nehézkes, megfontolt (30-cal megy a belső sávban).


A IV. ház:
- származásunkat, eredetünket jelző ház
- tradíciók, a múlt, mit hoztunk magunkkal
- otthon, haza, szülők, föld - az élet második felére is utal
- okkult ház - a szülők közül inkább az apához való viszonyt jelöli
- gyerekkori lehetőségek

 A Szaturnusz a IV. házban:
fegyelem otthon, szigorúság, fegyelem érzelem nélkül.
Apa: ő képviseli a rendet.

A Hold a IV. házban:
lelkiség, melegség, a családi ünnepek fontosak. Sok költözés. Apa megértő.

A Jupiter a IV. házban:
 meleg otthon, a gyerek már korán találkozik a szellemi dolgokkal.

A Neptunusz a IV. házban:
készülnek folyamatosan a költözésre, de ezt soha nem valósítják meg. Bizonytalan az apa (alkohol). Magas szinten az apa művész.

Az Uránusz a IV. házban:
szülő nélkül (apa nélkül) kell felnőnie.


Az 5. ház:
- az életörömök háza, szórakozás
- a szerelem háza, szex, élvezetek, kalandok, életigenlés, a szerencséhez való viszony, vállalkozási kedv, kísérletezés, játékosság, sport, tanulás, tanulmányok, nevelés, gyermekek, fogamzási készség (férfinél is).

A Nap az 5. házban:
életörömök pozitív, minden téren stabilizálni tudja. Nevelőként nagyvonalú, szeretetteljes.

A Hold az 5. házban:
termékeny, gondoskodó, szexualitásban a stabilitásra törekszik - gyerek.

A Mars az 5. házban:
jó sportoló, szenvedélyes, hódítások, kalandok, rendkívüli vállakozókedv.

A Jupiter az 5. házban:
igen szerencsés, túlzott vállalkozókedv, fokozott életigenlés, termékeny (itt tud kiteljesedni).
 
A Szaturnusz az 5. házban:
termékenység gátolva, jó nevelő, de szigorú, szexualitás terén megtalálni a gát okát.

 
A 6. ház:
- a szolgálat háza
- kötelességteljesítés, munka, KARMA háza
- alárendeltség helyzete, egészségügyi viszonylatok, betegségek.

A Nap a 6. házban:
túl sokat vállal
- túlzás; az életöröm nem áramlik
- szívprobléma.

A Szaturnusz a 6. házban:
a munkája lehet szolgálat pl. bányász. Ha nem tanul fegyelmet, akkor korlátolva lesz!

A Jupiter a 6. házban:
humán foglalkozás (emberekkel foglalkozik), túlvállalás lehetősége.


A VII. ház:
- a TE háza, a külvilág háza
- minden, ami az egyénhez nem szorosan tartozik, nyilvános szereplés
- a külvilág, a kifelé való hatás
- házastárs, partner, akivel együtt élünk
- konfrontáció (nyílt ellenségek), kivel kell csatáznom
- balesetek, pereskedések.

A Hold a VII. házban:
fő törekvése a jó, harmónikus házasság. Mindenki "anyukája", kifelé sugározza a szeretetet, befogadó.

A Merkúr a VII. házban:
kommunikáció szintjén mutatkozik a külvilág felé.

A Szaturnusz a VII. házban:
zárkózott, alázatos a kapcsolataiban, a házasság előrelépés a számára.

A Jupiter a VII. házban:
elismerik, de az elismerést áramoltatnia kell, szolgálni a külvilágot (ne legyen nagyképű!).
 
A Vénusz a VII. házban:
emberközpontú, a szeretetenergiáját áramoltatnia kell.

A Neptunusz a VII. házban:
nehezített, megfoghatatlan számára a másik nem, alárendelt az élete mások számára.


A 8. ház:
- sötét ház, a halál háza
- minden elmúlás, minden változás, amitől végleg el kell szakadnunk, át kell alakítanunk
 - okkult ház
- külső hatások
- lelki átalakulás, tudattalan dolgok, álmok
- szexuális vágyak
 - mennyire realizáljuk (5.ház)
- műtétek háza
- örökségek, más vagyonának kezelése
- áldozathozatal, veszteségek
- növekedéshez vezetnek
- fizikai veszteség
 - szellemi növekedés

A Hold és a Neptunusz a 8. házban:
élénk tudattalan működés, élénk álomvilág.

A Hold a 8. házban:
nőgyógyászati műtét, ha nem lát be valamit. Mellműtét, ha nem öleli keblére szeretteit (önmagának kell megvalósulni).

A Szaturnusz a 8. házban:
szorong a haláltól, a megsemmisüléstől, szinte aludni sem mer.


A 9. ház:
- a magasabb gondolkodás, a metafizika háza
- nagy összefüggések keresése
- az egyéni szellem bekapcsolódása az univerzális szellemiségbe
- az isteniségbe
- a szintézis keresése, morál, filozófia, etika, világnézet, vallás.
- önuralom, önkontroll, a vágyélet magasabb szempontból való megélése
- a szellemi dolgok terjesztése
- külföldi utazás lehetőségei
- politikai ambíciók
 
A Nap a 9. házban:
nagy utazások.

A Szaturnusz a 9. házban:
dogmatikus, csak azt fogadja el, amit megtapasztal, a többi nem létezik.

A Jupiter a 9. házban:
tud hinni és hagy másokat hitükben.

A Merkúr a 9. házban:
hiszem, ha látom, bizonyítsátok be. Intellektusával közelíti meg a dolgokat.


A X. ház:
- a hivatás háza
- társadalmi, állás, érvényesülés, eredmények
- siker, hírnév, népszerűség, megtiszteltetés
- életúton az emelkedés vagy bukás
- szülők is, elsősorban az anya.

A Nap a X. házban:
abszolút elismertség, de meg is kell tudni tartani.

A Neptunusz a X. házban:
gyógyító foglalkozás, ért a lélekhez, pszichológus, lényegtelen számára az elismertség, az emberek szívében lel elismertségre.
Édesanyától: nagy lelkiség, szeretet, megértés, de lehet túl engedékeny is.

A Jupiter a X. házban:
elismert, népszerű, de mivel ezért semmit sem kell tennie, elbízhatja magát. Jogi pálya, orvosi pálya, politikus.
Édesanyjától: melegség, szeretet.
 
A Szaturnusz a X. házban:
 a formai világban meg kell tanulnia a szerénységet, az alázatot. Küzdenie kell, hogy elismerjék, hogy központba kerülhessen. Ha elérte célját és központba került, továbbra is szerénynek kell lennie, különben bukni fog. Ha erőnek erejével tartja fenn uralmát, akkor is bukik.
Édesanya: szigor, fegyelem, anyagi javak, nagy karriert fut be, a gyerekre nincs ideje, édességgel pótolja.
 Hivatás: ahol fegyelmezni tud, aki túlzásba vitte pl.: Adolf Hitler.

A Vénusz a X. házban:
hivatás- manöken, fotómodell, NÖ.
Édesanya: érzelemgazdag.

A 11. ház:
- a vágyak, a remények háza
- a barátok, a segítők háza
- összeköttetések, közösségi élethez való viszony
- a szabadság foka a közösségen belül.

A Vénusz a 11. házban:
a nők fogják segíteni (fiatal nők). Művészetre való törekvés, vágyak. Nőkkel való harmónikus viszony. Férfi szempontjából a benne lévő nővel harmónikus a viszonya. Ha túl férfias, elnyomja magában a nőt, nem tud ellágyulni.

A Neptunusz a 11. házban:
karitatív szolgálat, ahol segíthet. Sok barátja van, de nem számíthat rájuk. A barátságot szellemi síkon teremtse meg.

A Szaturnusz a 11. házban:
barátokra anyagi vonalon számíthat, idősebb barátok.


A 12. ház:
- a megpróbáltatások háza
- a sors kényszerítő erői, sorscsapások, elszigetelés
- a titkos ellenségek háza pl.: betegségek
- a testi szinten megmutatkozó betegséget szellemi szinten kell feloldani
- a transzcendentális magány, az önként vállalt magány háza
- okkult ház
 - krónikus, hosszantartó betegségek
- nagy az átalakító ereje, mert ha valaki képes a befeléfordulásra, akkor a betegségek elő sem jönnek - nincs nyílt elismertség

A Nap a 12. házban:
le kell mondania az elismertségről, lehet alkoholista apa, ami lemondásra kényszeríti, magány befeléfordulás. Az apával való kapcsolatban van a feladat.
 
A Hold a 12. házban:
az apával való viszony tartalmazza a megpróbáltatásokat. Ha nő, akkor a nőiességgel van gondja.

A Szaturnusz a 12. házban:
vállalnia kell a lemondást (pl. beteg ember /családtag/ ápolása).
Comments