Kleinschalige woon-zorg project voor personen met een handicap

Voor personen met een handicap is de overgang van jeugd naar volwassene een zeer grote stap. De grootste groep onder hen heeft tot hun 21 tot 23 jaar kunnen genieten van een goed uitgebouwde structuur met een schoolwerking overdag, en een opvang in het gezin, semi-internaat of internaat daarnaast.

Wanneer de jongere met een handicap volwassen wordt, zijn er een aantal ingrijpende wijzigingen:
  • de schoolwerking valt weg, de jongere moet op zoek naar een zinvolle dagbesteding;
  • de ouders zijn inmiddels al wat ouder geworden en het wordt hen alsmaar moeilijker om even intensief te zorgen voor hun kind;
  • het woonaanbod voor volwassenen met een handicap is relatief een stuk minder uitgebouwd dan de capaciteit in de jeugdwerking (een fenomeen dat aanleiding geeft tot wat vaak als 'de wachtlijst' benoemd wordt).
In 2016 is er de grote omwenteling in de financiering van de sector door de invoering van het principe van de persoonsvolgende financiering (PVF): in plaats van voorzieningen te subsidiƫren voor de capaciteit die ze aanbieden inzake wonen, leven en zorg, zal de Vlaamse overheid in de toekomst de persoon met een handicap zelf een budget toekennen waarmee hij zijn zorg kan organiseren, terwijl het wonen en leven zal gefinancierd worden met middelen waarvoor de federale overheid zorgt.

Met deze omwenteling in de financiering hangt echter geen verhoging van de capaciteit vast. Anders gezegd, het systeem van PVF maakt geen bedden bij, er wordt niet meer dagbesteding georganiseerd.

Meer en meer ouders willen daar hun schouders onder zetten en richten zelfstandige en kleinschalige woonprojecten op. Zelfstandig in deze context betekent: los van het gezin en los van de traditioneel georganiseerde zorginstellingen. Dit vergt moed, doorzettingsvermogen en extra werk. Een hoge prijs, maar aan het einde van de rit is er de vrijheid en die is onbetaalbaar.

Dit is zo'n project: het begint met een idee om ons eigen gezin met een handicap een toekomst te geven. Sommigen zouden zeggen: we doen het om ons gezin met handicap een perspectief in 2020 te geven.


Ikword21 is lid van het Platform Ouderprojecten.