Startside

Elæringsmodul: Ikke-lineære funktioner


Dette elæringsmodul er udarbejdet af Kirsten Spahn og Rikke Teglskov.

De ikke-lineære funktioner har pga. flere variable nogle indbyggede muligheder for undersøgelser. Disse undersøgelser er oplagte at foretage i GeoGebra, frem for at skulle tegne mange forskellige grafer, der viser de forskellige udfald alt efter værdierne af de variable. Dette Elæringsmodul arbejder med andengradsfunktioner, eksponentialfunktioner og omvendt proportionalitet.

Ved gennemførelsen af dette Elæringsmodul vil du blive i stand til at: 
 • Arbejde med input-feltet
 • Arbejde med to tegneflader i GeoGebra
 • Arbejde med regneark i GeoGebra
 • Indsætte skydere
 • Tegne tendenslinjer til hhv. polynomielle, eksponentielle og potensielle funktioner. 
 • Arbejde med grafisk løsning af fx andengradsligninger 
 • Få punkter til at trække spor
 • Definere visning af funktion i et givnet interval
It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 

Matematikmål i grundskolen.

Fælles Mål 2009 Matematik:

(7.- 9. klasse)
i arbejdet med tal og algebra at
 • arbejde med talfølger og forandringer med henblik på at undersøge, systematisere og generalisere
 • regne med brøker, bl.a. i forbindelse med løsning af ligninger og algebraiske problemer
 • forstå og anvende formler og matematiske udtryk, hvori der indgår variable
 • anvende funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer
 • arbejde med funktioner i forskellige repræsentationer
 • løse ligninger og enkle ligningssystemer og ved inspektion løse enkle uligheder
 • bestemme løsninger til ligninger og ligningssystemer grafisk
i arbejdet med geometri at
 • arbejde med koordinatsystemet og forstå sammenhængen mellem tal og geometri
 • gengive algebraiske sammenhænge i geometrisk repræsentation
Matematik i anvendelse
 • arbejde med problemstillinger vedrørende dagligdagen, bl.a. i forbindelse med privatøkonomi, bolig og transport
 • behandle eksempler på problemstillinger knyttet til den samfundsmæssige udvikling, hvori bl.a. økonomi, teknologi og miljø indgår
 • anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. procentberegninger, formler og funktioner som værktøj til løsning af praktiske problemer
 • udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af it
 • erkende matematikkens muligheder og begrænsninger om beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag
Matematiske arbejdsmåder
 • deltage i udvikling af strategier og metoder med støtte i bl.a. it
 • undersøge, systematisere og ræsonnere med henblik på at generalisere
 • veksle mellem praktiske og teoretiske overvejelser ved løsningen af matematiske problemstillinger
 • forberede og gennemføre mundtlige og skriftlige præsentationer af eget arbejde med matematik, bl.a. med inddragelse af it