Welkom‎ > ‎

Informatieboekje

 

Inhoud

De doelstelling.

Ontwikkeling en taken.

Bestuur en ouderbijdrage.

Hoe ziet een speelochtend of -middag eruit?.

Groepsindeling en vakanties.

Contact ouders.

Observatie.

Zorg voor Jeugd.

Informatievoorziening.

Verjaardagen, traktaties en verjaardagswerkjes.

Ziekte en Medicatie.

Preventie, hygiëne en veiligheid.

Verzekering peuterspeelzaal “IKKE”

Huishoudelijke mededelingen.

Welke liedjes en versjes worden er op de peuterspeelzaal geleerd? 

Peuterspeelzaal en kinderopvang dat kan samen.

Sinterklaas, Kerst en Carnaval

De overstap naar de basisschool

Sponsorbeleid.

 


 

De doelstelling
De doelstelling zoals omschreven in artikel 2 van de statuten luidt:

“ …. De peuterspeelzaal dient de mogelijkheid te bieden om kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd met elkaar in contact te laten komen en de peuters zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden om zich te ontwikkelen op allerlei gebied.

De peuterspeelzaal dient een zodanige identiteit te hebben dat de peuter vertrouwen zal krijgen in de nieuwe situatie en een stukje geborgenheid en veiligheid ervaart. Hierbij is een open contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en leidsters van de peuterspeelzaal onontbeerlijk, omdat ouder(s)/verzorger(s) een stukje vorming van hun kind aan de speelzaalleiding toevertrouwen…” Als aanvulling op de doelstelling zoals deze vermeld staat in de statuten streeft peuterspeelzaal "IKKE" ook de volgende doelen na:

  • doelgericht werken aan de brede ontwikkeling van het jonge kind. Dit doen wij door te werken met het VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) programma Peuterplein
  • de ontwikkeling wordt nauwgezet gevolgd door het werken met het observatieprogramma Peuterpraat
Door bovenstaande doelen na te streven kunnen de kinderen met een brede basis instromen in het basisonderwijs.
[terug naar inhoud]

 

Ontwikkeling en taken

Tijdens de peuterperiode is het ontwikkelingstempo vaak wisselend; ze gaan ineens met sprongen vooruit, staan even stil of vallen zelfs even terug. Het is de taak van de leidsters om dit te signaleren, hier op in te spelen en er flexibel mee om te gaan. Spelenderwijs 'leren' ze elke dag opnieuw.

Sinds 2012 maakt de peuterspeelzaal gebruik van het VVE programma Peuterplein. Peuterplein stiumuleert alle ontwikkelingsgebieden die voor peuters belangrijk zijn en is ontwikkeld volgens de richtlijnen voor VVE. Het programma biedt een optimale doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool.

[terug naar inhoud]

 

Bestuur en ouderbijdrage
Met ingang van januari 1996 is de peuterspeelzaal "IKKE" ondergebracht in een stichting.
In het stichtingsbestuur hebben zitting:

Iris Disseldorp                  voorzitter
Saskia Koks                      secretaris
Miranda Vogel                   penningmeester         email: penningmeester@ikkechaam.nl
Jeroen Evers                     algemeen lid
Marjolein Hemelsoet          algemeen lid
Anne-Marie Jacobs             algemeen lid
                

Er zijn regelmatig vacatures binnen het bestuur, heeft u interesse vraag het de (hoofd)leidster.
De actuele ouderbijdrage bedraagt €52.50 (en wordt op 1 januari geïndexeerd).
U betaalt 11 maanden per jaar, in de zomervakantie betaalt u één maand niet. Via onze nieuwsbrief geven we aan welke maand het betreft.

Als een peuter vóór de 15de van de maand op de peuterspeelzaal komt, wordt de gehele maand in rekening gebracht. Komt de peuter ná de 15de, dan wordt de halve maand gerekend. Bij vertrek vóór de 15de van de maand betaalt men een halve maand, ná de 15de de hele maand.

Bij voorkeur innen wij de ouderbijdrage via automatische incasso. U ontvangt hiervoor een machtigingsformulier bij inschrijving. De ouderbijdrage wordt maandelijks in de 1e of 2e week van de maand van uw rekening afgeschreven.
De machtiging vervalt zodra uw kind met 4 jaar de peuterspeelzaal verlaat.
Wilt u om andere redenen opzeggen dan dient u dit tijdig (minimaal 1 maand van te voren) en schriftelijk  te doen

Indien u geen automatische afschrijving wenst, kunt u de ouderbijdrage ook zelf overmaken op rekeningnummer 11.01.05.443 t.n.v. Peuterspeelzaal "IKKE" Chaam. De ouderbijdrage dient bij vooruitbetaling te worden voldaan d.w.z. vóór de 1ste van de maand. Om het administratief werk zoveel mogelijk te beperken sturen we u geen nota's maar vragen wij u om zelf de betalingen bij te houden. Betaling kan per maand of voor meerdere maanden tegelijk. Vergeet niet de naam van uw kind en liefst ook de periode waarover u betaalt te vermelden. Indien u toch een nota wilt ontvangen is dit alleen per half jaar mogelijk. U verplicht uzelf dan wel om de ouderbijdrage een halfjaar vooruit te betalen, meteen te voldoen na ontvangst van de nota.

Bij kortstondige ziekte moet in principe worden doorbetaald. Bij langdurige ziekte wordt na overleg met de hoofdleidster besloten of de betaling tijdelijk stopgezet kan worden.

Maakt u geen gebruik van een automatische incasso dan brengen wij 5% administratiekosten in rekening.
[terug naar inhoud]
 

Hoe ziet een speelochtend of -middag eruit?
We beginnen 's morgens om 9.00 uur en ‘s middags om 13.00 uur. In de hal van de peuterspeelzaal wordt u door een leidster opgevangen. Na het weghangen van de jas en de tas mag u uw peuter zelf naar binnen brengen (2e speelzaal).
Bij de middengroep worden de 8 oudste peuters in de 1e speelzaal opgevangen. Zodat er twee subgroepen zijn.

Eenmaal binnen zoekt u samen met uw peuter uit waar hij/zij wil spelen. Vertel uw kind dat u weggaat en dat u hem/haar straks weer komt halen. Mocht uw peuter het moeilijk hebben met afscheid nemen, dan vangen we uw kind graag op. Meestal gaat het beter wanneer het afscheid niet te lang duurt. De knuffel in de tas kan soms ook wonderen doen.

Wanneer alle kinderen er zijn doen we onze voordeur op slot in verband met de veiligheid. Onder begeleiding van een leidster gaat een gedeelte van de groep in de 1e speelzaal samen spelen: heerlijk rondrijden op auto of tractor, fietsen of fijn met de step, of gewoon een boekje kijken in de kussens.

Een andere leidster gaat met de andere kinderen knutselwerkjes doen in de 2e speelzaal. Elke week komt iedereen een keer aan de beurt om een knutselwerkje te maken. In het begin kan het zijn dat de peuter hiervoor nog geen aandacht heeft, we stimuleren het wel om hier aan deel te nemen.­

We hebben natuurlijk ook onze regeltjes, zoals het aanhouden van schoenen. Ook het samen lief zijn, maar dat is een begrip wat elke peuter op zijn eigen manier beleeft. De leidsters proberen hier in ieder geval leiding aan te geven, zodat elk kind zich veilig kan voelen bij ons en van daaruit kan groeien.

Vanaf 9.30/13.30 uur wordt aan alle kinderen gevraagd of ze een plasje moeten doen. Eerst is dat gewoon verschonen, later zelf plassen op de kleine wc met daarna natuurlijk ook je handen wassen. De oudste peuters kunnen dit zelfs zonder begeleiding en hoeft alleen die moeilijke knoop nog losgemaakt te worden.

In de kring, 10.10/14.10 uur, doen we spelletjes. Daarna krijgen we, uitrustend van het spelen, een koekje. Dit eten we op terwijl de leidster een kort verhaaltje vertelt of poppenkast speelt. Tot slot zingen we liedjes en drinken roosvicee. (u hoeft geen eten en/of drinken mee te geven).
Na de kring gaan de kinderen weer spelen en drinken de leidsters een kopje koffie. Vanzelfsprekend zal een toeziend oog ook dan niet ontbreken.

Zodra het mooi weer is spelen we ook buiten, bijvoorbeeld in het huisje met de glijbaan of in de zandbak. Verder rijden we rond op fietsjes of tractors en spelen we bij de watertafel als het echt warm is.

Bij het ophalen van de kinderen om 11.45 (bij de kleintjes vanaf 11.30 uur) of 15.15 uur is het heel belangrijk dat u aandacht heeft voor uw kind persoonlijk. De peuter wil u graag laten zien waar hij/zij mee bezig is. Soms zijn de kinderen moe, wacht dan niet te lang met weggaan. Komt een ander uw kind ophalen, laat het ons dan even weten. Boven de kapstok vindt u de werkjes en andere post van uw peuter, welke u bij het wegbrengen of ophalen mee kunt nemen.
Zoals u ziet heeft zo'n speelochtend of -middag meerdere vaste punten om uw peuter houvast te bieden.
[terug naar inhoud]

 

Groepsindeling en vakanties
Wij hebben de keuze gemaakt voor horizontale groepen, dat wil zeggen dat de groep bestaat uit kinderen van dezelfde leeftijd en ontwikkelingsfase. Door deze opbouw hebben we 3 groepen.

Kleintjes:          leeftijd van 2 tot ± 3 jaar
groep van 12 tot 16 peuters 2 leidsters
Maandagochtend en woensdagochtend

Middengroep:    ±3 jaar tot bijna 4 jaar
groep van 18 tot 24 peuters 3 leidsters
Dinsdagochtend en donderdagmiddag

Oudsten:          bijna 4 jaar tot overstap naar de basisschool
groep van 12 tot 16 peuters 2 leidsters
Dinsdagmiddag en donderdagochtend

Wij hebben de keuze gemaakt om de “kleintjes” op de ochtenden te laten komen in verband met een middagdutje.

Wanneer de peuter naar een volgende groep doorschuift nemen we contact op met de ouders.

Vakantiedagen van de peuterspeelzaal vallen samen met die van basisschool de Driesprong. Uiteraard ontvangt u te zijner tijd een vakantierooster betreffende het lopende schooljaar. U kunt dit terug vinden op onze website.
[terug naar inhoud]

 

Contact ouders
Omdat de ouders een stukje van de vorming van hun kind aan de speelzaalleiding toevertrouwen, vinden we een open contact tussen ouders en leidsters van de peuterspeelzaal erg belangrijk.

De deur van de peuterspeelzaal gaat 10 minuten voor aanvang open om 8.50 uur en 12.50 uur. Als een peuter niet komt, dient hij tijdig telefonisch te worden afgemeld. Wanneer een peuter niet is afgemeld nemen wij contact op met ouders.

Ouders en peuters worden ontvangen door één van de leidsters bij de deur van de peuterspeelzaal. Deze leidster draagt zorg voor een rustig verloop van het binnenkomen en weggaan van de peuters. Tevens probeert zij met iedere ouder een kort contactmoment te hebben over hoe hun peuter het doet in de groep. Omdat zij graag voor elke peuter die binnenkomt of weggaat even tijd neemt maken wij de gesprekken niet te lang. Wij hebben hiervoor gekozen omdat wij begrijpen dat ouders graag zo veel mogelijk willen weten over de ontwikkeling van hun peuter.
Wanneer wij iets willen bespreken dat langer duurt, vragen wij u om wat later/eerder te komen. Dit initiatief mag ook van de ouders uitgaan.
Maken wij ons “zorgen” over de ontwikkeling van een peuter, dan maken wij een afspraak voor een uitgebreider gesprek bij de peuter thuis of op de peuterspeelzaal. Wanneer een peuter door iemand anders opgehaald wordt moet dit gemeld worden bij deze leidster.

Minimaal 1 keer per jaar wordt er een werkouderavond georganiseerd om al het speelgoed schoon te maken. Tijdens deze avond staat het ontmoeten van andere oudere en de leidsters centraal.

Regelmatig doen wij een beroep op ouders, opa's of oma's om ons te helpen met klussen. Zoals schilderen, bestraten, trommelstokjes maken. Ook worden er ouders gevraagd voor het doen van de boodschappen, het voorbereiden van knipwerkjes, activiteiten op de peuterspeelzaal zoals bijvoorbeeld het voorleesontbijt en begeleiding bij het maken van uitstapjes zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de bibliotheek.

De peuterspeelzaal organiseert een enkele keer een thema avond. Het thema wordt gekozen uit de wereld van de peuter.
[terug naar inhoud] 


Observatie
Alle peuters worden met 2 jaar en 10 maanden én met 3 jaar en 10 maanden aan de hand van een formulier geobserveerd.
Door gebruikmaking van dit systeem kunnen we, naast de gebruikelijke feedback aan de deur, nog meer informatie over uw kind geven. Wanneer uw peuter geobserveerd is, ontvangt u in een enveloppe het observatieformulier met een begeleidende brief. Wij zullen het een en ander toelichten bij uitreiking.
Let wel het gaat hier om een momentopname. De ontwikkeling van uw peuter gaat natuurlijk gewoon verder, het zal dus voorkomen dat terwijl u het observatieformulier leest uw peuter alweer een stapje verder is.
Voor kleine opvoedvragen kunt u ook terecht bij het opvoedspreekuur van de GGD en thuiszorg Thebe of bij het centrum voor Jeugd en Gezin.
[terug naar inhoud]

 

Zorg voor Jeugd 
Als peuterspeelzaal "IKKE" zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen en kan in het belang van de jeugdige en zijn ouders/verzorgers hulp beter op elkaar worden afgestemd.
Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente. De gemeente heeft vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) namelijk de taak om problemen bij jeugdigen te signaleren en coördinatie van zorg te organiseren.
Binnen onze organisatie kan de hoofdleidster in overleg met de leidsters zorgsignalen afgeven in Zorg voor Jeugd. Zo’n signaal geven zij alleen af, nadat zij de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers hierover hebben geïnformeerd. Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd. In het systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn over een jeugdige. Als er twee of meer signalen in het systeem staan over dezelfde jeugdige, dan wordt automatisch een ketencoördinator aangewezen. Deze ketencoördinator is een professional van een hulpverleningsorganisatie. Hij/zij inventariseert wat er aan de hand is met de jeugdige en of het nodig is om in overleg met betrokken partijen een hulpverleningsplan op te stellen.
[terug naar inhoud] 

 

Informatievoorziening
Verspreid over het jaar ontvangt u een aantal nieuwsbrieven via de mail met actuele informatie. Deze verschijnen ook op onze website.

Tegen het einde van elk schooljaar vragen wij de ouders een enquête in te vullen over hun bevindingen van het afgelopen schooljaar. We stellen het op prijs wanneer u allen de moeite neemt hier even voor te gaan zitten. In een latere nieuwsbrief worden de ouders geïnformeerd over de bevindingen hiervan.
Wanneer u eerder vragen of opmerkingen heeft, dan horen wij dit graag.

De liedjes, versjes en spelletjes waar we mee bezig zijn, vindt u maandelijks op het kastje in de eerste speelzaal.

We hebben regelmatig een creatieve activiteit. Ieder kind komt aan de beurt, is het niet de eerste keer in die week dan wel de tweede keer. Bij het verven gebruiken we schorten. 
Mocht er onverhoopt verf op de kleren zitten, laat ze dan eerst weken in koud water alvorens ze te wassen.

Wij hebben onze eigen website www.ikkechaam.nl
Hier vindt u allerlei informatie over de peuterspeelzaal.
Onder andere: berichtjes vanuit het bestuur, de indeling van de leidsters, het vakantierooster en foto’s, op het inschrijfformulier vragen wij om uw toestemming voor het publiceren van foto’s.

In de hal hangt een mededelingenbord, er is ook volop informatie te vinden betreffende de ontwikkeling van de peuter. Er zijn ook verschillende boekjes te leen over bijvoorbeeld het krijgen van een broertje of zusje, zindelijkheid en omgaan met de dood.

Het pedagogisch beleid (inclusief het "klachtreglement") van peuterspeelzaal “IKKE” treft u ook aan bij de informatie in de hal en op onze website. Er zijn ook uitleenexemplaren beschikbaar, deze kunt u vragen aan een van de leidsters.
[terug naar inhoud]

 

Verjaardagen, traktaties en verjaardagswerkjes
Is uw peuter jarig, dan vieren we feest in de kring. Deze kring houden we 's morgens om 10.10 en 's middags om 14.10 uur. Wij vinden het leuk als u dan op visite komt. Er is gelegenheid foto's te maken. De kinderen mogen de bekende Jan en Piet chip­jes uitdelen en natuurlijk kunt u nog even meespelen en koffie of thee drinken. Spreekt u tijdig met ons een datum af? 
NB: 2 grote zakken Jan en Piet chips (ronde ringetjes van Nibb-it of ander merk) zijn voldoende. De leidsters eten met de kindertraktatie mee.
Bij zo'n bijzondere gebeurtenis vinden wij dat alle aandacht moet uitgaan naar de jarige. Op de extra vrije dag van de basisschool kan wel het oudere broertje of zusje meekomen, maar het is zeker niet de bedoeling om er op de basisschool extra vrij voor te vragen.

Is er een broertje of zusje geboren? Marie-koekjes met muisjes zijn prima van maat voor de peuters.

Voor een jarige papa, mama, broertje, zusje, opa en oma maken we graag met de kinderen een verjaardagswerkje. Ook voor een andere bijzondere gebeurtenis maken we graag een attentie. Schrijft u dit tijdig op een briefje voor ons?
[terug naar inhoud] 

 

Ziekte en Medicatie
Als uw kind naar de peuterspeelzaal komt moet het fit zijn. Dit vooral voor de peuter zelf, maar ook voor de sfeer op de peuterspeelzaal.
Is uw peuter ziek of is er een andere reden voor afwezigheid, geef dan altijd een berichtje of bel de peuterspeelzaal: 0161-491192. Voor en na het spelen wordt de telefoon (indien mogelijk) opgenomen. Tijdens speeltijden kunt u het antwoordapparaat inspreken.
Indien uw peuter op de peuterspeelzaal medicijnen nodig heeft, dit kan zijn op voorschrift van een arts of een zelfzorgmiddel, zal er om problemen te voorkomen een “overeenkomst gebruik geneesmiddelen” door de ouders/verzorgers ingevuld dienen te worden. Deze overeenkomst kunt u aan de leidsters vragen.
[terug naar inhoud]

 

Preventie, hygiëne en veiligheid
Wij werken preventief met luizencapes. Helaas kan het toch voorkomen dat wij hoofdluis constateren. Wij brengen u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Wij gaan ervan uit dat u zelf hier ook melding van maakt.

Instellingen hebben binnen de infectieziektewet een meldingsplicht naar de GGD. Om in voorkomende gevallen zo snel mogelijk te kunnen handelen, vragen we u op het inschrijfformulier om toestemming voor het doorgeven van persoons- en/of huisartsgegevens aan de GGD.

Wanneer de kinderen naar de wc gaan worden ze door ons geholpen of verschoond. Is uw kind echter nog niet zindelijk, denkt u dan aan de tas met verschoning: kleine hand­doek­, vochtige doekjes, 2 luiers (géén trainer, anders moeten broek en schoenen uit)­. Naam aan de buitenvoorkant van de tas! Als een peuter in het begin nog niet verschoond wil worden, dwingen we dit niet af. Later lukt dit vanzelf.

Bij mooi weer zorgen wij voor voldoende schaduw en krijgt uw peuter extra te drinken, wij gaan er vanuit dat u uw peuter thuis al insmeert met zonnebrand.

Veiligheid:
De peuterspeelzaal heeft in een risico-inventarisatie (veiligheid en gezondheid) vastgelegd welke risico’s de opvang van peuters met zich meebrengt. Deze is ter inzage voor ouders/verzorgers. Eens per jaar krijgen wij een inspectie bezoek van de GGD, waarbij beoordeelt wordt of peuterspeelzalen aan de gestelde eisen voldoen. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen. Het inspectierapport kunt u inzien via een link op onze website (home pagina).


Alle leidsters zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en een geldig BHV diploma en volgen daarvoor de jaarlijkse herhalingscursus. 
[terug naar inhoud]


Verzekering peuterspeelzaal “IKKE”
We hebben een ongevallenverzekering afgesloten voor de peuters. Dit houdt in dat, wanneer uw peuter tijdens de peuterspeelzaaluren lichamelijk letsel oploopt, u bij ons een ongevallen verzekeringsformulier kunt vragen.

 

Huishoudelijke mededelingen
Wilt u om verwisseling te voorkomen duidelijk de naam in de jas en op de tas zetten. Als iemand anders uw kind komt halen, kan het wel eens gebeuren dat de verkeerde jas meegenomen wordt. Bovendien zijn de jasjes bij mooi weer sneller uitgedeeld wanneer er een naam in staat.

De peuters spelen zowel binnen als buiten, zodat praktische kleding die eventueel ook vies mag worden het fijnste is om vrij in te kunnen spelen. Voor het wegraken of beschadigen van kleding (of meegebracht speelgoed) kan de peuterspeelzaal niet aansprakelijk gesteld worden.

Geeft u liever geen zakdoek mee aan uw peuter, deze blijft vaak liggen in de speelzaal. Onze rol is groot genoeg voor alle traantjes en vieze neuzen.

De peuters krijgen op de peuterspeelzaal een koekje en roosvicee. Geef de kinderen geen snoep of kauwgom of speelgoed mee. Uitzondering is de knuffel die ze nog niet kunnen missen.
[terug naar inhoud]

 

Welke liedjes en versjes worden er op de peuterspeelzaal geleerd?
De teksten van de liedjes, versjes en spelletjes waar we gebruik van maken op de peuterspeelzaal zijn in een boekje gebundeld. U krijgt dit boekje in de eerste week dat uw peuter naar de peuterspeelzaal komt.
De CD waarop deze liedjes en versjes staan kunt u bij ons kopen voor € 5.

Door verhaaltjes en versjes te lezen en liedjes te zingen ontwikkelen kinderen op een speelse manier hun gevoel voor taal en muziek. Voor boekjes kunt u terecht bij de bibliotheek in Chaam; u krijgt er zelfs een gratis abonnement voor uw peuter.
[terug naar inhoud]

 

Peuterspeelzaal en kinderopvang dat kan samen
Steeds meer kinderen maken gebruik van een combinatie van kinderopvang en peuterspeelzaal.
Uw peuter kan tijdens opvanguren naar de peuterspeelzaal komen. De pedagogisch medewerkers van de kinderopvang zorgen ervoor dat uw kind naar de peuterspeelzaal gebracht wordt. De leidsters van de peuterspeelzaal brengen uw peuter weer terug.
Let wel, de betaling van de kinderopvang loopt gewoon door als uw kind naar de peuterspeelzaal is.


Sinterklaas, Kerst en Carnaval
De Sint op bezoek.
De Sint en zijn Pieten komen ons elk jaar op een woensdagochtend in Bellevue bezoe­ken. We vinden het van belang dat er een vader en/of moeder in de buurt is. Daarom nodigen wij u als ouders van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. Te zijner tijd krijgt u van ons hiervoor een uitnodiging.

Het Kerstspel.
Kerst vieren we in de groepen zonder de ouders.
We spelen eerst zoals gewoonlijk en tijdens het laatste uurtje vieren we kerstfeest met een kerstspel, beschuit met muisjes en een mandarijntje.
Het kerstspel bestaat uit een soort poppenkast. Terwijl één leidster het kerstverhaal voorleest, laat een andere leidster de bijbehorende kerstfiguren boven een scherm verschijnen. In de donkere zaal komen de op hout geschilderde tekeningen van Dick Bruna door een spotlight goed naar voren. Kom uw peuter iets eerder ophalen, dan kunt u ons nog even aan de kersttafel zien zitten.

Carnaval.
Vlak voor Carnaval vieren we in kleine groepjes carnaval op een voor peuters aantrekke­lijke wijze. Met natuurlijk spelen, poppenkast en een beetje hossen. Wie niet mee wil doen mag gewoon spelen of kijken.
U hoeft de kinderen niet te verkleden. Ze krijgen op de peuterspeelzaal hun zelfgeverfde overhemd of t-shirt aan. U mag dan weer wat eerder komen om de kinderen te zien hossen en eventueel een foto te maken.
[terug naar inhoud]

 

De overstap naar de basisschool
Kinderen hebben vanaf hun 4e jaar leerrecht van 4 dagen in de week. Uw peuter maakt dan de overstap naar de basisschool. Dit gebeurt meestal na een vakantieperiode, eventuele tussentijdse datums worden tijdig bekend gemaakt. Uw peuter mag na zijn 4e verjaardag tot de overstap naar de basisschool op de peuterspeelzaal blijven.
Te zijner tijd krijgt u van de basisscholen een uitnodiging voor een nadere kennismaking. Informatie over de basisscholen vindt u in het folderbord in de hal.
Ongeveer een maand nadat uw kind naar de basisschool is doorgestroomd volgt er nog een overgangsgesprekje tussen de kleuterjuf en een leidster van "IKKE". Naast deze "warme" overdracht maken wij ook gebruik van het Edux overdrachtformulier.


Wanneer uw peuter vertrekt naar de basisschool besteden we daar aandacht aan in de kring. Wij vragen u dan te zorgen voor de inmiddels traditionele Jan en Piet chips en eventueel voor een zelfgemaakt af­scheidswerkje (maximaal 1 A4-tje) dat u samen met uw kind gemaakt heeft.
[terug naar inhoud]

 

Sponsorbeleid
Wij voeren als peuterspeelzaal geen actief sponsorbeleid.Wanneer u een bijdrage wilt schenken aan één van onze activiteiten, bijvoorbeeld Sinterklaas, Pasen of Kerstmis, dan is dit zeer welkom. Er komt dan een bedankje in de nieuwsbrief.


We hopen d.m.v. dit boekje u voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u altijd bij ons allen terecht.
Wij hopen dat het voor uw peuter en daarmee voor uzelf een fijne tijd zal zijn bij peuterspeelzaal "IKKE" Chaam.

Comments