Ανάκτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο, Μιχάλης Σαλαμπάσης

Στην ιστοθέση αυτή υπάρχει εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε διάφορες μορφές (διαφάνειες, ασκήσεις, βιντεο-μαθήματα κλπ) για τη διδασκαλία του μαθήματος Ανάκτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο

Για κάθε σχόλιο επικοινωνήστε μαζί μου (www.salampasis.gr)

Σκοπός του μαθήματος

Να αναπτύξει την κατανόηση των θεωρητικών μοντέλων και την πρακτική άσκηση και εφαρμογή μεθόδων και τεχνολογιών που σχετίζονται με την ανάκτηση & επεξεργασία πληροφοριών που θα υποστηρίξουν την σχεδίαση και ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων αναζήτησης και ιδιαίτερα σε διαδικτυακά συστήματα & υπηρεσίες.

Περιεχόμενο του μαθήματος
 • Indexing, Retrieval Models
 • Text indexing, feature extraction, similarity retrieval, feature selection, Boolean / Vector-Space / Probabilistic models …
 • Evaluation of IR systems
 • Evaluation metrics, campaigns
 • Search Engines
 • Interactive IR
 • User study design, interactive measures, approaches, analysis
 • Web IR
 • Web Crawling
 • Web Search Engines 
 • Page Rank, Authorities
 • Federated Search
 • Representation, resource selection, results merging, …
 • Patent Search/ Professional Search